Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.(2015 - 2016) môn Lịch Sử 7

I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Quan sát kênh hình bên hãy xác định đó là hình tượng nhân vật nào trong lịch sử nước ta?

A.Ngô Quyền.

B.Lí Bí.

C.Triệu Quang Phục

D.Khúc Thừa Dụ.

Câu 2: Sông Bạch Đằng còn có tên gọi khác là gì?

A.Sông Nôm B.Sông Như Nguyệt.

C.Sông Nhị D.Sông Rừng.

Câu 3: Từ năm 905 đến năm 906 ai là tiết độ sứ ở nước ta?

A.Lí Bí B.Triệu Quang Phục

C.Khúc Thừa Dụ D.Khúc Thừa Mĩ.

Câu 4: Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán vào thời gian nào?

A.Năm 930 - 931 B.Năm 932 - 934

C.Năm 933 - 935 D.Năm 934 – 938.

 

doc 16 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 170Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.(2015 - 2016) môn Lịch Sử 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Quan sát kênh hình bên hãy xác định đó là hình tượng nhân vật nào trong lịch sử nước ta? 
A.Ngô Quyền. 
B.Lí Bí.
C.Triệu Quang Phục 
D.Khúc Thừa Dụ.
Câu 2: Sông Bạch Đằng còn có tên gọi khác là gì?
A.Sông Nôm B.Sông Như Nguyệt.
C.Sông Nhị D.Sông Rừng.
Câu 3: Từ năm 905 đến năm 906 ai là tiết độ sứ ở nước ta?
A.Lí Bí B.Triệu Quang Phục 
C.Khúc Thừa Dụ D.Khúc Thừa Mĩ.
Câu 4: Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán vào thời gian nào?
A.Năm 930 - 931 B.Năm 932 - 934 
C.Năm 933 - 935 D.Năm 934 – 938.
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Em hãy cho biết tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I - TK IV? (3 điểm).
Câu 2: Nước Cham –Pa độc lập ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? ( 2 điểm)
Câu 3: Vì sao Ngô Quyền chọn Bạch Đằng làm nơi quyết chiến? Trình bày tóm tắt diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 (3 điểm).
-------------------------Hết-------------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển 	Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 7. 	 Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. 	 Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Lí Bí thành lập nhà nước Vạn Xuân vào thời gian nào?
A.Năm 542 B. Năm 548 C.Năm 546 D. Năm 544.
Câu 2: Vào năm 603 triều đại phong kiến nào đã tiến hành xâm lược nước ta làm cho Vạn Xuân sụp đổ?
A.Nhà Tùy B. Nhà Ngô C. Nhà Hán D. Nhà Đường.
Câu 3: Từ năm 905 đến năm 906 ai là tiết độ sứ ở nước ta?
A. Khúc Thừa Dụ B. Triệu Quang Phục C. Lí Bí D. Khúc Thừa Mĩ.
Câu 4: Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán vào thời gian nào?
A.Năm 933 - 935 B. Năm 932 - 934 C. Năm 930 - 931 D. Năm 934 – 938.
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Em hãy cho biết tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I - TK IV? (3 điểm).
Câu 2: Cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Lương 545- 550 có đến 2 giai đoạn kháng chiến vì sao lại như vậy? Hãy cho biết diễn biến của giai đoạn 2 do Triệu Quang Phục lãnh đạo.(3 điểm).
Câu 3: Vì sao Ngô Quyền phải kéo quân về kinh đô vào năm 937? Ngô Quyền đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán ra sao? (2 điểm).
-------------------------Hết-------------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển 	Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 7. 	Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. 	Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Vào năm 603 triều đại phong kiến nào đã tiến hành xâm lược nước ta làm cho Vạn Xuân sụp đổ?
A.Nhà Hán B. Nhà Ngô C. Nhà Tùy D. Nhà Đường.
Câu 2: Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán vào thời gian nào?
A.Năm 930 - 931 B. Năm 932 - 934 C. Năm 933 - 935 D. Năm 934 – 938.
Câu 3: Từ năm 905 đến năm 906 ai là tiết độ sứ ở nước ta?
A. Lí Bí B. Triệu Quang Phục C. Khúc Thừa Dụ D. Khúc Thừa Mĩ.
Câu 1: Lí Bí thành lập nhà nước Vạn Xuân vào thời gian nào?
A.Năm 542 B. Năm 544 C.Năm 546 D. Năm 548.
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Em hãy cho biết tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I - TK IV? (3 điểm).
Câu 2: Cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Lương 545- 550 có đến 2 giai đoạn kháng chiến vì sao lại như vậy? Hãy cho biết diễn biến của giai đoạn 2 do Triệu Quang Phục lãnh đạo.(3 điểm).
Câu 3: Vì sao Ngô Quyền phải kéo quân về kinh đô vào năm 937? Ngô Quyền đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán ra sao? (2 điểm).
-------------------------Hết-------------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển 	Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 7. 	 Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. 	Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Từ năm 905 đến năm 906 ai là tiết độ sứ ở nước ta?
A. Khúc Thừa Dụ B. Triệu Quang Phục C. Lí Bí D. Khúc Thừa Mĩ. 
Câu 2: Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán vào thời gian nào?
A.Năm 933 - 935 B. Năm 932 - 934 C. Năm 930 - 931 D. Năm 934 – 938.
Câu 3: Lí Bí thành lập nhà nước Vạn Xuân vào thời gian nào?
A.Năm 542 B. Năm 548 C.Năm 546 D. Năm 544.
 Câu 4: Vào năm 603 triều đại phong kiến nào đã tiến hành xâm lược nước ta làm cho Vạn Xuân sụp đổ?
A.Nhà Tùy B. Nhà Ngô C. Nhà Hán D. Nhà Đường. 
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Em hãy cho biết tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I - TK IV? (3 điểm).
Câu 2: Cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Lương 545- 550 có đến 2 giai đoạn kháng chiến vì sao lại như vậy? Hãy cho biết diễn biến của giai đoạn 2 do Triệu Quang Phục lãnh đạo.(3 điểm).
Câu 3: Vì sao Ngô Quyền phải kéo quân về kinh đô vào năm 937? Ngô Quyền đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán ra sao? (2 điểm).
-------------------------Hết-------------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 8. Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai vào thời gian nào?
A. Năm 1285. B. Năm 1286. C. Năm 1287. D. Năm 1288.
Câu 2: Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai và thứ ba ai là người tổng chỉ huy kháng chiến?
A.Trần Thủ Độ B.Trần Quốc Tuấn 
C. Trần Quang Khải D. Trần Khánh Dư.
Câu 3:Thời Trần tôn giáo nào phát triển mạnh nhất?
A.Nho giáo. B. Phật giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Đạo giáo.
Câu 4: Bộ “ Đại Việt Sử Ký” do Lê Văn Hưu biên soạn ra đời vào năm nào?
A. Năm 1272. B. Năm 1282. C. Năm 1292. D. Năm 1212.
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ nhất vào năm 1258. (2đ).
Câu 2:
a/ Phong trào Tây Sơn thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta? (1,5đ)
b/ Phong trào Tây Sơn ngày càng phát triển cao. Em hãy giải thích và chứng minh qua các sự kiện trong diễn biến để thấy rõ sự phát triển đó.(1,5đ)
Câu 3: Em nhận xét ra sao về nền kinh tế dưới triều Ngưyễn ( 3đ).
------------------- Hết-----------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 8. Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai vào thời gian nào?
A. Năm 1286. B. Năm 1287. C. Năm 1287. D. Năm 1285.
Câu 2: Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai và thứ ba ai là người tổng chỉ huy kháng chiến?
A.Trần Thủ Độ. B. Trần Quang Khải. 
C.Trần Quốc Tuấn. D. Trần Khánh Dư.
Câu 3:Thời Trần tôn giáo nào phát triển mạnh nhất?
A.Đạo giáo. B. Phật giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Nho giáo.
Câu 4: Bộ “ Đại Việt Sử Ký” do Lê Văn Hưu biên soạn ra đời vào năm nào?
A. Năm 1282. B. Năm 1272. C. Năm 1292. D. Năm 1212.
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ nhất vào năm 1258. (2đ).
Câu 2:
a/ Phong trào Tây Sơn thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta? (1,5đ)
b/ Phong trào Tây Sơn ngày càng phát triển cao. Em hãy giải thích và chứng minh qua các sự kiện trong diễn biến để thấy rõ sự phát triển đó.(1,5đ)
Câu 3: Em nhận xét ra sao về nền kinh tế dưới triều Ngưyễn ( 3đ).
------------------- Hết-----------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 8. Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Thời Trần tôn giáo nào phát triển mạnh nhất?
A.Nho giáo. B. Phật giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Đạo giáo.
Câu 2: Bộ “ Đại Việt Sử Ký” do Lê Văn Hưu biên soạn ra đời vào năm nào?
A. Năm 1272. B. Năm 1282. C. Năm 1292. D. Năm 1212.
Câu 3: Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai vào thời gian nào?
A. Năm 1285. B. Năm 1286. C. Năm 1287. D. Năm 1288.
Câu 4: Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai và thứ ba ai là người tổng chỉ huy kháng chiến?
A.Trần Thủ Độ B.Trần Quốc Tuấn 
C. Trần Quang Khải D. Trần Khánh Dư.
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ nhất vào năm 1258. (2đ).
Câu 2:
a/ Phong trào Tây Sơn thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta? (1,5đ)
b/ Phong trào Tây Sơn ngày càng phát triển cao. Em hãy giải thích và chứng minh qua các sự kiện trong diễn biến để thấy rõ sự phát triển đó.(1,5đ)
Câu 3: Em nhận xét ra sao về nền kinh tế dưới triều Ngưyễn ( 3đ).
------------------- Hết-----------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 8. Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Bộ “ Đại Việt Sử Ký” do Lê Văn Hưu biên soạn ra đời vào năm nào?
A. Năm 1282. B. Năm 1272. C. Năm 1292. D. Năm 1212.
Câu 2: Thời Trần tôn giáo nào phát triển mạnh nhất?
A.Đạo giáo. B. Phật giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Nho giáo.
Câu 3: Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai và thứ ba ai là người tổng chỉ huy kháng chiến?
A.Trần Thủ Độ. B. Trần Quang Khải. 
C.Trần Quốc Tuấn. D. Trần Khánh Dư.
Câu 4: Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai vào thời gian nào?
A. Năm 1286. B. Năm 1287. C. Năm 1287. D. Năm 1285.
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ nhất vào năm 1258. (2đ).
Câu 2:
a/ Phong trào Tây Sơn thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta? (1,5đ)
b/ Phong trào Tây Sơn ngày càng phát triển cao. Em hãy giải thích và chứng minh qua các sự kiện trong diễn biến để thấy rõ sự phát triển đó.(1,5đ)
Câu 3: Em nhận xét ra sao về nền kinh tế dưới triều Ngưyễn ( 3đ).
------------------- Hết-----------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 9. Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 1/ 9/ 1858. B.Ngày 1/ 9/ 1859 
C.Ngày 9/ 1/ 1858 D.Ngày 9/ 1/ 1859
Câu 2: Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng B.Nhâm Tuất C.Giáp Tuất D.Pa- tơ – nốt.
Câu 3: Vị vua nào giám từ bỏ ngai vàng để cùng quân dân kháng chiến chống pháp từ 1885 -1888?
A.Gia Long B.Minh Mạng C.Hàm Nghi D.Tự Đức.
Câu 4: Chiếu Cần Vương ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 13 / 7/ 1885. B.Ngày 13 / 7/ 1886
C.Ngày 13 / 8/ 1886 D.Ngày 13 / 8/ 1887
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn dến Pháp xâm lược Việt Nam vào năm 1858 ? (2 điểm).
Câu 2: Vì sao khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ? (2 điểm).
Câu 3: Vì sao các văn thân sĩ phu có những đề nghị cải cách đất nước vào nữa cuối thế kỉ XIX? (2 điểm).
Câu 4: Bác ra đi tìm đường cứu nước từ ngày tháng năm nào? Cho biết vài nét về gia đình Bác. Em học được ở Bác điều gì?
---------------Hết------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 9. Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 1/ 9/ 1859. B.Ngày 1/ 9/ 1858 
C.Ngày 9/ 1/ 1858 D.Ngày 9/ 1/ 1859
Câu 2: Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng B.Pa- tơ – nốt. C.Giáp Tuất D. Nhâm Tuất
Câu 3: Vị vua nào giám từ bỏ ngai vàng để cùng quân dân kháng chiến chống pháp từ 1885 -1888?
A. Hàm Nghi B.Minh Mạng C. Gia Long D.Tự Đức.
Câu 4: Chiếu Cần Vương ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 13 / 8/ 1886. B.Ngày 13 / 8/ 1886
C.Ngày 13 / 7/ 1885 D.Ngày 13 / 8/ 1887
II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn dến Pháp xâm lược Việt Nam vào năm 1858 ? (2 điểm).
Câu 2: Vì sao khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ? (2 điểm).
Câu 3: Vì sao các văn thân sĩ phu có những đề nghị cải cách đất nước vào nữa cuối thế kỉ XIX? (2 điểm).
Câu 4: Bác ra đi tìm đường cứu nước từ ngày tháng năm nào? Cho biết vài nét về gia đình Bác. Em học được ở Bác điều gì?
---------------Hết------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 9. Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng B.Pa- tơ – nốt. C.Giáp Tuất D. Nhâm Tuất
Câu 2: Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 1/ 9/ 1859. B.Ngày 1/ 9/ 1858 
C.Ngày 9/ 1/ 1858 D.Ngày 9/ 1/ 1859
Câu 3: Chiếu Cần Vương ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 13 / 8/ 1886. B.Ngày 13 / 8/ 1886
C.Ngày 13 / 7/ 1885 D.Ngày 13 / 8/ 1887
Câu 4: Vị vua nào giám từ bỏ ngai vàng để cùng quân dân kháng chiến chống pháp từ 1885 -1888?
A. Hàm Nghi B.Minh Mạng C. Gia Long D.Tự Đức.
 II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn dến Pháp xâm lược Việt Nam vào năm 1858 ? (2 điểm).
Câu 2: Vì sao khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ? (2 điểm).
Câu 3: Vì sao các văn thân sĩ phu có những đề nghị cải cách đất nước vào nữa cuối thế kỉ XIX? (2 điểm).
Câu 4: Bác ra đi tìm đường cứu nước từ ngày tháng năm nào? Cho biết vài nét về gia đình Bác. Em học được ở Bác điều gì?
---------------Hết------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng ...... năm 2014.
Lớp 9. Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04.
I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Vị vua nào giám từ bỏ ngai vàng để cùng quân dân kháng chiến chống pháp từ 1885 -1888?
A.Gia Long B.Minh Mạng C.Hàm Nghi D.Tự Đức. 
Câu 2: Chiếu Cần Vương ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 13 / 7/ 1885. B.Ngày 13 / 7/ 1886
C.Ngày 13 / 8/ 1886 D.Ngày 13 / 8/ 1887
Câu 3: Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 1/ 9/ 1858. B.Ngày 1/ 9/ 1859 
C.Ngày 9/ 1/ 1858 D.Ngày 9/ 1/ 1859
Câu 4: : Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng B.Nhâm Tuất C.Giáp Tuất D.Pa- tơ – nốt.
 II/ Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn dến Pháp xâm lược Việt Nam vào năm 1858 ? (2 điểm).
Câu 2: Vì sao khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ? (2 điểm).
Câu 3: Vì sao các văn thân sĩ phu có những đề nghị cải cách đất nước vào nữa cuối thế kỉ XIX? (2 điểm).
Câu 4: Bác ra đi tìm đường cứu nước từ ngày tháng năm nào? Cho biết vài nét về gia đình Bác. Em học được ở Bác điều gì?
---------------Hết------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2014 -2015.
Lịch sử 7
I/Phần trắc nghiệm.(2đ)
Mã đế 
Câu
Đáp án
Mã đế 
Câu
Đáp án
Mã đế 
Câu
Đáp án
Mã đế 
Câu
Đáp án
01
1
B
02
1
D
03
1
C
04
1
A
01
2
C
02
2
A
03
2
A
04
2
C
01
3
C
02
3
A
03
3
C
04
3
D
01
4
A
02
4
C
03
4
B
04
4
A
II/ Phần tự luận (8đ)
Câu 1: Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I- TK VI(3 đ)
	+ Nông nghiệp rất phát triển ND biết trồng 2 vụ lúa trong năm, biết dắp đê phòng lũ lụt, biết dùng kỹ thuật côn trùng trị côn trùng trên cây cam.
	+ Thủ Công nghiệp: Nghề rèn, đúc sắt làm công cụ sản xuất, biết làm gốm, dệt cũng phát triển.
	+ Thương nghiệp: nhà Ngô giữ độc quyền về ngoại thương.
Câu 2: Cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Lương 545- 550 có đến 2 giai đoạn kháng chiến bởi
+ Ở giai đoạn 1( 545 – 548) Do Lí Bí lãnh đạo nhưng chưa thắng lợi thì Lí Bí qua đời Ông trao lại quyền lãnh đạo cho Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến ( 548 – 550) thì thắng lợi.( 1đ)
+Diễn biến của giai đoạn 2.(2đ).
Từ 548 – 550 Triệu Quang Phục tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng chiến tại căn cứ Đầm Dạ Trạch.Lợi dụng địa hình phức tạp ông tổ chức đánh du kích, tình thế giằng co kéo dài. Năm 550 nhà Lương có loạn Trần Bá Tiên về nước quân ta có cơ hội phản công đánh tan quân xâm lược kết thuc` kháng chiến thắng lợi.
Câu 3: Vì
+ Năm 937 Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ đoạt chức tiết độ sứ, nghe tin đó Ngô Quyền kéo quân về kinh đô giết Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán nên nhà Nam Hán cho quân sang xâm lược nước ta 938 với lí đo giúp đỡ Kiều Công Tiễn (1đ)
+ Ngô Quyền chuẩn bị kháng chiến: Họp các tướng lĩnh, chọn sông Bạch Đằng làm trận địa quyết chiến. Cho người đóng cọc gỗ bịt sắt chôn tại lòng sông làm trận địa mai phục. cho quân mai phục hai bên bờ sông chờ đón giặc. (1đ).
------------------------Hết-----------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2014 -2015.
Lịch sử 8
I/Phần trắc nghiệm.(2đ)
Mã đế 
Câu
Đáp án
Mã đế 
Câu
Đáp án
Mã đế 
Câu
Đáp án
Mã đế 
Câu
Đáp án
01
1
A
02
1
D
03
1
A
04
1
B
01
2
B
02
2
C
03
2
A
04
2
D
01
3
A
02
3
D
03
3
A
04
3
C
01
4
A
02
4
B
03
4
B
04
4
D
II/ Phần tự luận (8đ)
Câu 1:( 2đ)
Diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống Mông – Nguyên 1258.
Tháng 1 -1258, 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo đường sông Thao, qua Bạch Hạc đến Bình Lệ Nguyên và bị chặn lại, sau đó rút về Thăng Long. Quân địch tiếp tục tiến đánh Thăng Long , Để bảo vệ vua và bảo toàn lực lượng ta rút khỏi Thăng Long nhưng đồng thời Ta thực hiện kế sách "vườn không nhà trống" khiến cho giặc vào Thăng Long bị thiếu lương thực thực trầm trọng. Nhân cơ hội này, nhà Trần đã mở cuộc tấn công lớn ở Đông Bộ Đầu. Bị đánh bất ngờ, ngày 29 – 1 - 1258, quân Mông Cổ đã rút khỏi Thăng Long về nước. Trên đường rút chạy, chúng đã bị dân binh ở Quy Hoá chặn đánh tan tác. kháng chiến kết thúc thắng lợi.
Câu 2:
a/ Ý Nghĩa (1.5đ).
Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê. Xóa bỏ sự chia cắt đất nước, lập lại thống nhất. Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ Tổ quốc.
b/Định hướng giải thích (1,5đ)
Khẳng định nó có sự phát triển từng bước vượt bật.
Cơ sở dựa vào chứng minh là các sự kiện chính ( 1771, 1777, 1785, 1786, 1786 – 1788, 1789) và mục tiêu của phong trào từ mục tiêu đầu tiên so với các nhiệm vụ của từng giai đoạn.
Câu 3:Nhận xét về nền kinh tế dưới triều Ngưyễn ( 3đ).
Nông nghiệp.: Chú trọng khai hoang. Lập ấp, đồn điền. Đê điều không được quan tâm tu sửa, nạn tham nhũng phổ biến. => Nông nghiệp sa sút nghiêm trọng (Nguyễn Công Trứ chiêu mộ dân lưu vong khai phá miền ven biển). Mặc dù diện tích canh tác tăng thêm nhưng vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong. Bọn địa chủ, cường hào vẫn cướp ruộng đất của nông dân.
-Thủ công nghiệp: Lập nhiều xưởng sản xuất. Ngành khai thác mỏ được mở rộng. Làng nghề thủ công ở nông thôn và thành thị phát triển. Bước đầu làm quen với một số thành tựu khoa học kỹ thuật mới ở phương Tây. Các mỏ khoáng sản khai thác thất thường và sa sút dần. Thợ thủ công phải nộp thuế sản phẩm nặng nề.
=>Thủ công nghiệp có điều kiện phát triển nhưng bị kìm hãm.
-Thương nghiệp: Nội thương buôn bán phát triển. Buôn bán mở rộng ở các thành thị, thị tứ. Phố chợ đông đúc, sầm uất, các mặt hàng phong phú. Mở rộng buôn bán với các nước trong khu vực, nhất là Trung Quốc. Hạn chế buôn bán với người phương Tây.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2014 -2015.
Lịch sử 9.
I/Phần trắc nghiệm.(2đ)
Mã đế 
Câu
Đáp án
Mã đế 
Câu
Đáp án
Mã đế 
Câu
Đáp án
Mã đế 
Câu
Đáp án
01
1
A
02
1
B
03
1
D
04
1
C
01
2
B
02
2
D
03
2
D
04
2
A
01
3
C
02
3
A
03
3
C
04
3
A
01
4
A
02
4
C
03
4
A
04
4
B
II/ Phần tự luận (8đ)
Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến Pháp xâm lược Việt Nam vào năm 1858 (2 điểm).
Nguyên nhận Pháp xâm lược Việt Nam : (Từ thế kỉ XIX các nước phương tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu phục vụ cho sự phát triển của TBCN. Việt nam có vị trí địa lý rất thuận lợi, giàu tài nguyện, nhân công. Chế độ nhà nước PK Việt Nam đang trong thởi kỳ suy yếu) (1,5đ)
- Âm mưu của Pháp trong việc đánh chiếm Đà Nẵng: lấy cớ bênh vực cho đạo Gia Tô. Liên quân Pháp – tây Ban Nha kéo vào của biển nước ta dàn trận rồi giở tối hậu thư buộc triều đình trả lời ngay.(0,5đ).
Câu 2: Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ do
Pháp thi hành chính sách bốc lột nặng nề cuộc sống của người dân bị xâm phạm. Trong khi nền kinh tế khó khăn nhiều cư dân nước ta phải lên vùng Yên Thế sinh sông lập nghiệp. Pháp âm mư xâm chiếm vúng đất đai của họ nên họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh.) Pháp thi hành chính sách bốc lột nặng nề cuộc sống của người dân bị xâm phạm. Trong khi nền kinh tế khó khăn nhiều cư dân nước ta phải lên vùng Yên Thế sinh sông lập nghiệp. Pháp âm mư xâm chiếm vúng đất đai của họ nên họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh. (2 điểm).
Câu 3: (2 điểm).
Các văn thân sĩ phu có những đề nghị cải cách đất nước vào nữa cuối thế kỉ XIX bởi
Thöïc daân Phaùp môû roäng cuoäc chieán tranh xaâm löôïc nöôùc ta, chúng thiết lập boä maùy chính quyeàn töø trung öông ñeán ñòa phöông muïc ruoãng, kinh teá, xaõ hoäi khuûng hoaûng nghieâm troïng, ñôøi soáng nhaân daân voâ cuøng khoù khaên, maâu thuaãn giai caáp vaø maâu thuaãn daân toäc

Tài liệu đính kèm:

  • docĐÊ KTKSCLĐN - 14- 15.doc