Kiểm tra thực hành môn: Vật lí 9

1. Trả lời câu hỏi:

a. Viết công thức tính điện trở:

b. Muốn đo Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn cần dùng dụng cụ gỡ? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo?

c. Muốn đo Cường độ dũng điện chạy qua một dây dẫn cần dùng dụng cụ gỡ? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo?

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 591Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra thực hành môn: Vật lí 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS YấN LẠC
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIấN
Họ tên:..........
Lớp: 9........
KIỂM TRA THỰC HÀNH
MễN : VẬT LÍ 9
(Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề)
Điểm
Báo cáo thực hành:
 XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN 
BẰNG ĂM PE KẾ VÀ VễN KẾ
1. Trả lời câu hỏi: 
a. Viết cụng thức tớnh điện trở:
b. Muốn đo Hiệu điện thế giữa hai đầu dõy dẫn cần dựng dụng cụ gỡ? Mắc dụng cụ đú như thế nào với dõy dẫn cần đo?
c. Muốn đo Cường độ dũng điện chạy qua một dõy dẫn cần dựng dụng cụ gỡ? Mắc dụng cụ đú như thế nào với dõy dẫn cần đo?
2. Kết quả đo 
Lần đo
Hiệu điện thế (V)
Cường độ dũng điện 
(A)
Điện trở
(Ώ)
1
2
3
4
5
a. Tớnh trị số điện trở của dõy dẫn đang xột trong mỗi lần đo
b. Tớnh giỏ trị trung bỡnh cộng của điện trở:
c. Nhận xột về nguyờn nhõn gõy ra sự khỏc nhau ( nếu cú) của cỏc trị số điện trở vừa tớnh được trong mỗi lần đo.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_3_Thuc_hanh_Xac_dinh_dien_tro_cua_mot_day_dan_bang_ampe_ke_va_von_ke.doc