Kiểm tra văn 8 ma trận

Câu 1 (3đ): Kể tên các đoạn trích, tác phẩm truyện nước ngoài (kèm tên tác giả) đã học. Nêu ý nghĩa của một trong số những văn bản ấy.

Câu 2 (3đ): Tóm tắt truyện ngắn “Lão Hạc” - Nam Cao trong khoảng 8 đến 12 dòng giấy thi.

Câu 3 (4đ): Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về phẩm chất của người nông dân Việt Nam qua nhân vật chị Dậu và lão Hạc, qua đó phát biểu suy nghĩ của em về họ.

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM:

Câu 1 (3đ): - HS kể đúng một đoạn trích, tác phẩm kèm tên tác giả được 0.5đ (có 4 tác phẩm, đoạn trích =2đ) (Nếu không có tên tác giả, hoặc sai tên tác giả thì không cho điểm).

 - Nêu chính xác ý nghĩa của một trong những văn bản ấy (1đ) (GV linh hoạt trừ điểm nếu chưa chính xác)

Câu 2 (3đ): HS tóm tắt đủ các sự việc, nhân vật chính, trong khoảng 8 - 12 dòng giấy thi được 3đ (Cứ thiếu hoặc sắp xếp sai một sự việc trừ 0,25đ)

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 27/03/2017 Lượt xem 186Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra văn 8 ma trận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. KIỂM TRA VĂN
MA TRẬN
 Mức độ tư duy
 Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
VHNG
Cô bé bán diêm, Đánh nhau với cối xay gió, Chiếc lá cuối cùng, Hai cây phong
C1. Chỉ ra tên văn bản, đoạn trích (kèm tên tác giả) đã học trong chương trình. Nêu ý nghĩa văn bản.
- Số câu
- Số điểm
- Tỉ lệ %
- Số câu: 1
- Số điểm: 3
- Tỉ lệ %: 30%
- Số câu: 1
- Số điểm: 3
- Tỉ lệ %: 30%
VHVN
Tôi đi học
- Số câu
- Số điểm
- Tỉ lệ %
Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)
- Số câu
- Số điểm
- Tỉ lệ %
Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)
C3. Khái quát những phẩm chất chung của người nông dân VN trước CM tháng Tám (3đ)
C3. Qua đó phát biểu suy nghĩ, liên hệ (1đ)
- Số câu
- Số điểm
- Tỉ lệ %
Lão Hạc (trích)
C2. Tóm tắt VB
- Số câu
- Số điểm
- Tỉ lệ %
- Số câu: 1
- Số điểm: 3
- Tỉ lệ %: 30%
- Số câu: 1
- Số điểm: 4
- Tỉ lệ %: 40%
- Số câu: 2
- Số điểm: 7
- Tỉ lệ %: 70%
- Tổng số câu
- Tổng số điểm
- Tỉ lệ %
- Số câu: 1
- Số điểm: 3
- Tỉ lệ %: 30%
- Số câu: 1
- Số điểm: 3
- Tỉ lệ %: 30%
- Số câu: 1
- Số điểm: 4
- Tỉ lệ %: 40%
- Số câu: 3
- Số điểm: 10
-Tỉ lệ %:100%
ĐỀ BÀI:
Câu 1 (3đ): Kể tên các đoạn trích, tác phẩm truyện nước ngoài (kèm tên tác giả) đã học. Nêu ý nghĩa của một trong số những văn bản ấy.
Câu 2 (3đ): Tóm tắt truyện ngắn “Lão Hạc” - Nam Cao trong khoảng 8 đến 12 dòng giấy thi.
Câu 3 (4đ): Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về phẩm chất của người nông dân Việt Nam qua nhân vật chị Dậu và lão Hạc, qua đó phát biểu suy nghĩ của em về họ.
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM:
Câu 1 (3đ): - HS kể đúng một đoạn trích, tác phẩm kèm tên tác giả được 0.5đ (có 4 tác phẩm, đoạn trích =2đ) (Nếu không có tên tác giả, hoặc sai tên tác giả thì không cho điểm).
	 - Nêu chính xác ý nghĩa của một trong những văn bản ấy (1đ) (GV linh hoạt trừ điểm nếu chưa chính xác)
Câu 2 (3đ): HS tóm tắt đủ các sự việc, nhân vật chính, trong khoảng 8 - 12 dòng giấy thi được 3đ (Cứ thiếu hoặc sắp xếp sai một sự việc trừ 0,25đ)
Câu 3 (4đ):
- HS phát hiện đủ các phẩm chất của người nông dân qua hai nhân vật đã học (sống lương thiện, hết lòng vì người thân, giàu lòng tự trọng...), viết đúng hình thức một đoạn văn được 3đ.
- HS phát biểu được suy nghĩ (trân trọng, ngợi ca) về người nông dân, liên hệ với con người Việt Nam trong mọi thời đại được 1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_van_8.docx