Kỳ thi tuyển học sinh giỏi cấp trường năm 2012 – 2013 môn thi: Lịch sử 9

I/PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 7 điểm)

Câu 1: Công xã Pari được hình thành trong điều kiện lịch sử đặt biệt. Em hãy chứng minh điều đó ? ( 4điểm)

Câu 2: Hệ thống Chủ Nghĩa Xã Hội ở Đông Âu hình thành như thế nào? (3 điểm).

II/PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. ( 13 điểm)

Câu 1: Em hãy cho biết quá trình thực hiện xâm lược của Pháp đối với nước ta từ năm 1858 đến 1884 ? ( 5 điểm)

Câu 2: Khởi nghĩa Nông dân Yên thế là một phong trào tiêu biểu cho nhân dân ta trong thời kỳ chống Pháp ( 1858 – 1913).Em hãy cho biết vài nét về cuộc khởi nghĩa trên

( nguyên nhân diễn biến kết quả) ( 5 điểm).

 

doc 9 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 202Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi tuyển học sinh giỏi cấp trường năm 2012 – 2013 môn thi: Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Trường THCS Long Điền Tiến Năm 2012 – 2013
 Đề chính thức Môn thi : Lịch sử 9. Thời gian: 150 phút 
 (không tính thời gian giao đề)
Đế bài
I/PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 7 điểm)
Câu 1: Công xã Pari được hình thành trong điều kiện lịch sử đặt biệt. Em hãy chứng minh điều đó ? ( 4điểm)
Câu 2: Hệ thống Chủ Nghĩa Xã Hội ở Đông Âu hình thành như thế nào? (3 điểm).
II/PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. ( 13 điểm)
Câu 1: Em hãy cho biết quá trình thực hiện xâm lược của Pháp đối với nước ta từ năm 1858 đến 1884 ? ( 5 điểm)
Câu 2: Khởi nghĩa Nông dân Yên thế là một phong trào tiêu biểu cho nhân dân ta trong thời kỳ chống Pháp ( 1858 – 1913).Em hãy cho biết vài nét về cuộc khởi nghĩa trên 
( nguyên nhân diễn biến kết quả) ( 5 điểm).
Câu 3: Vào đầu thế kỉ XIX phong trào yêu nước của nhân dân ta có điểm mới gì. Hãy nêu một vài phong trào tiêu biểu thể hiện cho điểm mới đó.( 3 điểm).
------------------------Hết---------------------------
Giám thị không được giải thích một vấn đề nào có liên quan đến đề bài, Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi mọi hình thức.
PHÒNG GD ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Trường THCS Long Điền Tiến Năm 2012 – 2013.
 Đề chính thức Môn thi : Lịch sử 8. Thời gian: 150 phút
 (không tính thời gian giao đề)
Đế bài
I/PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 7 điểm)
Câu 1: Trong cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở bắc Mĩ có những sự kiện rất tiêu biểu điển hình. Em hãy điểm lại các sự kiện đó và cho biết sự kiện nào có liên quan đến cách mạng nước ta ( giai đoạn chống Mỹ). Vì sao? ( 3 điểm).
Câu 2: Trung Quốc thời phong kiến có những triều đại nào? Hãy cho biết những nét giống nhau cơ bản của các triều đại phong kiến đó? (4 điểm).
II/PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. ( 13 điểm)
Câu 1: Nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào, bộ máy nhà nước thời lý được xây dựng ra sao? ( 5 điểm)
Câu 2: Để giành thế chủ động Lý Thường Kiệt đã tổ chức cuộc tiến công tự vệ vào năm 1075; Em hãy trình bày lại diễn biến cuộc tiến công tự vệ đó ? ( 4 điểm)
Câu 3: Phong trào Tây Sơn là một phong trào tiêu biểu có nhiều nhiệm vụ mục tiêu thay đổi theo thời gian lịch sử; Em hãy điểm lại những sự kiện trong diễn biến của phong trào Tây Sơn để chứng minh điều đó ( 4 điểm).
------------------------Hết---------------------------
Giám thị không được giải thích một vấn đề nào có liên quan đến đề bài, Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi mọi hình thức.
PHÒNG GD ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Trường THCS Long Điền Tiến ( Năm 2012 – 2013)
 Đề chính thức Môn thi : Lịch sử 7. Thời gian: 150 phút 
 (không tính thời gian giao đề)
Đế bài
I/PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 7 điểm)
Câu 1: Xã hội phong kiến ở Châu Âu được hình thành như thế nào. Hãy cho biết những nết đặc điểm cơ bản của lãnh địa phong kiến ( 3 điểm).
Câu 2: Trung Quốc thời phong kiến có những triều đại nào? Hãy cho biết những nét giống nhau cơ bản của các triều đại phong kiến đó? (4 điểm).
II/PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. ( 13 điểm)
Câu 1: Nhà nước Cổ đại Văn Lang được hình thành vào thế kỉ mấy , hãy vẽ lại sơ đồ bộ máy nhà nước và cho biết nhận xét của em về bộ máy nhà nước đó. ( 4 điểm)
Câu 2: Dương Đình nghệ tiến hành chống quân xâm lược Nam Hán 930 – 931 như thế nào. Kết quả ( 4 điểm)
Câu 3: Tại sao Ngô Quyền lại chọn sông bạch Đằng làm nơi quyết chiến với quân Nam Hán. Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân nam Hán của Ngô Quyền ( 3 điểm).
------------------------Hết---------------------------
Giám thị không được giải thích một vấn đề nào có liên quan đến đề bài, Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi mọi hình thức.
PHÒNG GD ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Trường THCS Long Điền Tiến Môn thi : Lịch sử 9.
 Đề dự bị Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
Đế bài
I/PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 7 điểm)
Câu 1: Công xã Pari được xem là một nhà nước kiểu mới. Em hãy chứng minh điều đó trong lịch sử ? ( 4điểm)
Câu 2: Hệ thống Chủ Nghĩa Xã Hội ở Đông Âu tan rã như thế nào? (3 điểm).
II/PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. ( 13 điểm)
Câu 1: Em hãy cho biết quá trình thực hiện xâm lược của Pháp đối với nước ta từ năm 1858 đến 1884 ? ( 5 điểm)
Câu 2: Em hãy cho biết nguyên nhân, diễn biến, kết quả của phong trào nông dân Yên Thế ( 1884 – 193). ( 5 điểm).
Câu 3: Vào đầu thế kỉ XIX phong trào yêu nước của nhân dân ta có điểm mới gì. Hãy nêu một vài phong trào tiêu biểu thể hiện cho điểm mới đó.( 3 điểm).
------------------------Hết---------------------------
Giám thị không được giải thích một vấn đề nào có liên quan đến đề bài, Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi mọi hình thức.
PHÒNG GD ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Trường THCS Long Điền Tiến Năm 2012 – 2013.
 Đề dự bị Môn thi : Lịch sử 8. Thời gian: 150 phút
 (không tính thời gian giao đề)
Đế bài
I/PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 7 điểm)
Câu 1: Trong cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở bắc Mĩ có những sự kiện rất tiêu biểu điển hình. Em hãy điểm lại các sự kiện đó thanh bảng thống kê.(3 điểm).
Câu 2: Trung Quốc thời phong kiến có những triều đại nào? Hãy cho biết những nét giống nhau cơ bản của các triều đại phong kiến đó? (4 điểm).
II/PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. ( 13 điểm)
Câu 1: Nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào, bộ máy nhà nước thời lý được xây dựng ra sao? ( 5 điểm)
Câu 2: Để giành thế chủ động Lý Thường Kiệt đã tổ chức cuộc tiến công tự vệ vào năm 1075; Em hãy trình bày lại diễn biến cuộc tiến công tự vệ đó ? ( 4 điểm)
Câu 3: Phong trào Tây Sơn là một phong trào tiêu biểu có nhiều nhiệm vụ mục tiêu thay đổi theo thời gian lịch sử; Em hãy điểm lại những sự kiện trong diễn biến của phong trào Tây Sơn để chứng minh điều đó ( 4 điểm).
------------------------Hết---------------------------
Giám thị không được giải thích một vấn đề nào có liên quan đến đề bài, Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi mọi hình thức.
PHÒNG GD ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Trường THCS Long Điền Tiến ( Năm 2012 – 2013)
 Đề dự bị Môn thi : Lịch sử 7. Thời gian: 150 phút 
 (không tính thời gian giao đề)
Đế bài
I/PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 7 điểm)
Câu 1: Thế nào là lãnh địa phong kiến. Hãy cho biết những nết đặc điểm cơ bản của lãnh địa phong kiến ( 3 điểm).
Câu 2: Trình bày quá trình hình thành của triều đại phong kiến Minh. Hãy cho biết những nét giống nhau cơ bản của các triều đại phong kiến đó? (4 điểm).
II/PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. ( 13 điểm)
Câu 1: Nhà nước Cổ đại Âu Lạc được hình thành trong hoàn cảnh ra sao, hãy vẽ lại sơ đồ bộ máy nhà nước Âu Lạc ( 4 điểm).
Câu 2: Dương Đình nghệ tiến hành chống quân xâm lược Nam Hán 930 – 931 như thế nào. Kết quả ( 4 điểm)
Câu 3: Tại sao Ngô Quyền lại chọn sông bạch Đằng làm nơi quyết chiến với quân Nam Hán. Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân nam Hán của Ngô Quyền ( 3 điểm).
------------------------Hết---------------------------
Giám thị không được giải thích một vấn đề nào có liên quan đến đề bài, Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi mọi hình thức.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM 2012 – 2013
MÔN LỊCH SỬ 9
I/ PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI.( 7 điểm).
Câu 1: (4 điểm)
 - Từ những năm 1840 đến năm 1870 nước Pháp đang rơi vào tình trạng: TS luôn áp bức bốc lột VS nặng nề. Na-pô-lê-ông chuyên quyền, đẩy ND vào chiến tranh nhưng thất bại nhiều. Sự thất bại đó làm cho Pháp nguy khốn ND càng khốn khổ, họ đã tiến hành đấu tranh lật đổ Na-pô-lê-ông III lập chính quyền mới.( 0,5 đ)
- Sau cuộc khởi nghĩa ngày 4 / 9 / 1870 chính quyền Na- pô – lê – ông sụp đổ chính phủ TS thành lập ( chính phủ vệ quốc). Trong khi đó quân phổ tiến vào bao vây Pa ri.( 0,5 đ)
- Chính phủ TS vội vã xin đình chiến nhưng ND quyết liệt chiến đấu bảo vệ tổ quốc.(0,5 đ)
- Sang đến ngày 18 / 3/ 1871 cuộc khởi nghĩa lớn do Chi e khởi chiến diễn ra nhằm tiêu diệt Ủy Ban TW quốc dân nhưng thất bại nặng nề. .( 0,5 đ)
- Ngày 26 / 3 /1871 Ủy Ban TW quốc dân tiến hành bầu Hội Đồng Công Xã theo nguyên tắt phổ thông đầu phiếu. .( 1đ)
- Ngày 28 / 3/ 1871 HDCX ra mắt đánh đấu chính thức sự thành lập công xã. .( 1.( 0,5 đ)đ)
Câu 2: ( 3 điểm).
-Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít tạo thời cơ cho các nước Đông Âu nhanh chống khởi nghĩa giành lại chính quyền giải phóng đất nước.( 1đ)
-Sau khi giải phóng các nước tiến hành xây dựng đất nước. Các nước tiến lên xây dựng nền cộng hòa.(1đ)
-Trong quá trình xây dựng các quốc gia gặp phải những khó khăn lớn( kinh tế , chính trị, An ninh..) nên các nước đặt ra vấn đề hợp tác xây dựng đất nước đi theo CNXH 
=> Hệ thống XHCN hình thành ở Đông Âu (1 đ).
II/ PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM. (13 điểm)
Câu 1: ( 5 điểm)
-Do nhu sự phát triển mạnh của CNTB vào TK XIX nên các nước TB đặt ra nhu cầu về thị trường, nguyên liệu cao.( 0,5đ)
- VN là quốc gia có diện tích khá rộng dân số khá đông, tài nguyên thiên nhiên cũng phong phú, thêm vào đó chế độ PK đang suy yếu tạo nên cơ hội để các nước phương Tây xâm lược. .( 0,5đ)
- Ngày 31/ 8/ 1858 Phá liên minh với TBN đưa 3000 quân vào cửa biển Đà Nẵng, rồi gửi tối hậu thư cho Nhà nguyễn. Sáng ngày1/ 9/ 1858 Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta tại bán đảo sơn Trà Đà Nẵng. Do bị ND chống trả quyết liệt Pháp bị giam chân suốt tháng tại Đà Nẵng thất bại trong âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. .( 0,5đ)
-Thất bại ở Đà nẵng Pháp quay sang đánh Gia Định vào ngày 17/ 2/ 1859. Thắng lợi ở Gia Định Pháp không tổ chức tấn công nữa vì chúng đang gặp khó khăn. Đến 24/ 2/ 1861 Pháp sau khi củng cố lực lượng tổ chức tấn công Chí Hòa với qui mô lớn làm Chí Hòa Thất thủ nặng, Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Đông nam kì, buộc triều đình Huế kí hiệp ước Nhâm Tuất (5 / 6/ 1862). Hiệp ước thừa nhận Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đông Nam kì và đảo Côn Lôn.( 0,5đ)
- Từ 1862 đến 1867 nhân dân kháng chiến quyết liệt Triều Đình thì ra sức dàn áp, nhân cơ hội đó Pháp tổ chức tấn công đánh chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây nam kì tứ ngày 20 đến 24 / 6/ 1867 thắng lợi mà không tốn 1 viện đạn. .( 0,5đ)
- Vào 1872 lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp cướp biến Pháp cho người vào Bắc kì dò thám đến cuối 1872 chúng phối hợp với nhau đem quân đội vào tấn công miền Bắc vào 20 / 11/ 1873 thắng lợi.( 0,5đ)
-Tuy nhiên vào 21/ 12/ 1873 Pháp bị nhân dân ta tập kích tại cầu giấy. Thua trận định rút về thì triều định vội vã kí hiệp ước Giáp tuất ( 15/ 3/ 1873) cứu vãn tình thế cho Pháp. 
( 0,5đ)
- Năm 1882 viện cớ triều đình Huế vi phạm hiệp ước Pháp cho Ri- vi –e đưa quân vào đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai. Sau khi chiếm thành Hà Nội Pháp chiếm luôn các tỉnh Hòn Gai, Nam Định, các tỉnh thuộc đồng bằng bắc kì. Ngày 19/ 5/ 18883 Nhân ta đánh tập kích tại cầu giấy Pháp thua trận hoang mang giao động thì Triều đình Huế thỏa hiệp để pháp rút về. ( 0,5đ)
-Từ chiều ngày 18/ 8/ 1883 Pháp tổ chức tấn công Thuận An, rồi bao vây kinh thành Huế buộc triều đình phải kí hiệp ước Quí mùi ( 25/ 8/ 1883).Sau khi làm chủ tình thế Pháp buộc triều đình kí hiệp ước Pa- tơ – nốt. Hiếp ước này đánh dấu chính thức sự sụp đổ của nhà Nguyễn thay vào đó là sự đô hộ của thực dân Pháp.( 1đ)
Câu 2: ( 5 điểm)
Nguyeân nhaân: ( 2điểm)
-Do Phaùp ñaùnh chieám vùng đất Yeân Theá.
-Ñeå baûo veä cuïoâc soáng và vùng đất đai cuûa mình, nhaân daân Yeân Theá ñaáu tranh.
Dieãn bieán: : ( 2điểm)
 Giai ñoaïn : 1884 –1892, nhieàu toaùn nghóa quaân hoaït ñoäng rieâng reõ döôùi söï chæ huy cuûa Ñeà Naém 
Giai ñoaïn : 1893-1908, nghóa quaân vöøa xaây döïng vöøa chieán ñaáu döôùi söï chæ huy cuûa Ñeà Thaùm
 Giai ñoaïn: 1909-1913, Phaùp taán coâng quy moâ leân yeân Theá. nghóa quaân hao moøn. Ngaøy 10.2.1913, Ñeà Thaùm bò saùt haïi. Phong traøo tan raõ.
 Kết quả: Cuộc khởi nghĩa tồn tại trong 29 năm mới tan rã. ( 1điểm)
Câu 3: ( 3 điểm)
- Bước sang thế kỉ XX trong khi xã hội Việt Nam bị phân hóa sâu sắc thì từ Trung Quốc và Nhật Bản một luồng tư tưởng mới tác động vào giới sĩ phu yêu nước “ Tư tưởng dân tộc dân chủ Tư sản” làm họ có sự thay đổi trong cách đấu tranh chống pháp.( 1,5 điểm)
- Giai đoạn này các phong trào đấu tranh theo hình thức hoạt động chính trị tuyên truyền là chủ yếu (cải cách đổi mới trong kinh tế văn hóa chính trị và cả cách sống ,nhận thức của con người) . Tiêu biểu nhất là phong trào Đông Du ( 1905 – 1909) của Phan Bội Châu lãnh đạo. Phong Trào Đông Kinh Nghĩa Thục ( 1907) của Lương Văn Can, Cuộc Vận Đông Duy Tân ( 1908) của Phan Châu Trinh. ( 1,5 điểm).
-------------------------Hết---------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM 2012 – 2013
MÔN LỊCH SỬ 8
I/ PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI.( 7 điểm).
 Câu 1: ( 4 điểm).
Các sự kiện chính trong diễn biến ( 2,5 điểm)
Thời gian
 Sự kiện chính
12/ 1773 
Nhân dân cảng Bô –xtơn tấn công 3 tàu chè của anh để phản đối việc thu thuế. Anh đã lệnh đóng cửa cảng này.
1774 
Hội nghi phi la đen phi a diễn ra nhưng thất bại.
4/ 1775
Chiến tranh bùng nổ. ND 13 thuộc địa dưới sự Lãnh đạo của Oa- sinh- tơn đã giành thắng lợi ở nhiều nơi quan trọng.
4/ 7/ 1776
Tuyên Ngôn Độc Lập được tuyên bố Xác định quyền độc lập của đất nước 13 thuộc địa và ND ở đây.
10 / 1777
Quân của 13 nước thuộc địa đánh thắng tại xa- tô – ga , quân anh suy yếu, đến 1783 Anh chấp nhận quyền độc lập của 13 quốc gia.
Giải thích ( 1,5 điểm)
Sự kiện có liên quan đến cách mạng nước ta là : 4/ 7/ 1776: Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ ra đời xác định quyền độc lập của các quốc gia và Nhân dân không chỉ 13 nuốc thuộc địa Bắc Mỹ mà còn là của nhân dan trên toàn thế giới.( 1điểm)
- Dựa vào nội dung của tuyên ngôn Bác Hồ của chúng ta đã dùng phương châm gây ông đập lưng ông đánh trả lại cho Mỹ để Mỹ phải trả lại tự do cho đất nước và nhân dân ta.
(0,5 điêm).

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HSG TRUONG.doc