Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Từ thế kỉ thứ V, trên lãnh thổ của để quốc Rô-ma rộng lớn trước kia, dần hình thành các quốc gia của người Giéc-man, quan hệ sản xuất phong kiến cũng dần dẫn được thiết lập và củng cố. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại vào thế kỉ XI- XII đã có một vai trò hết sức to lớn đối với sự phát triển của xã hội châu Âu thời trung đại