Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Đức và kinh tế Mĩ vượt qua Anh, Pháp là những biểu hiện về sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản. Việc đẩy mạnh xâm lược thuộc địa, phân chia lại thị trường thế giới làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trở nên gay gắt