Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Ở Trung Quốc vào những thế kỉ cuối TCN, do sự phát triển sản xuất, xã hội phân hóa giai cấp, nên chế độ phong kiến được hình thành sớm. Nhà Tần đã khởi đầu xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến. Hoàng đế có quyền tuyệt đối. Thời phong kiến kinh tế Trung Quốc phát triển, nhất là nông nghiệp, nhưng nền kinh tế này trải qua thăng trầm theo sự hưng thịnh của các vương triều. Cuối thời Minh, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành nhưng không phát triển được. Trên cơ sở những điều kiện kinh tế xã hội mới, kế thừa những truyền thống của nền văn hóa cổ, nhân dân Trung Quốc đạt được nhiều thàn tựu văn hóa rực rỡ