Bài 2 - Cách tính thời gian trong lịch sử

Lịch sử loài người bao gồm muôn vàn sự kiện, xảy ra vào những thời gian khác nhau. Con người, nhà cửa, lang mạc, phố xá, xe cộ… đểu ra đời, đổi thay. Xã hội loài người cũng vậy. Muốn hiểu và dựng lại lịch sử, phải sắp xếp tất cả các sự kiện theo thứ tự thời gian Như vậy việc tính thời gian là thực sự cần thiết Xác định thời gian xảy ra các sự kiện là một nguyên tắc cơ bản quan trọng trong việc tìm hiểu và học tập lịch sử