Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thể kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Nhứng cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên để tranh giành thuộc địa đã diễn ra Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, dãn đến sự hình thành hai khối quân sự tình địch nhua: khối liên minh gồm Đức, Áo, Hùng, Ý ra đời năm 1882; khối hiệp ước của ba nước Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907