Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kì XVIII

Về nông nghiệp, công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp. Nạn mất mùa, đói kém thường sảy ra Công thương nghiệp đã phát triển, máy mọc được sử dụng trong sản xuất. Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời. Các hải cảng lớn như Mác-xây, Booc-đô.... tập nập tàu buôn ra vào, chở hàng xuất khẩu (rượu vang, vải vóc, quần áo, đồ thủy tinh...) đến nhiều nước và nhập máy móc, đường, cà phê từ Anh, Châu Mĩ