Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939)

Thắng lợi của Cách mạng tháng mười Nga và sự kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á, tiêu biểu là phong trào cách mạng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và In-đo-nê-xi-a Trong cao trào cách mạng, giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giảnh độc lập dân tộc. Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước Châu Á như Trung Quốc, Việt Nam