Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Ngay sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kì, thực dân Pháp đã bắt tay vào việc thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột về kinh tế nhằm biến nơi đây thành bàn đạp để đánh chiếm Cam-pu-chia,rồi chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì Trong khi đó, Triều đình Huế vẫn tiếp tục thi hành các chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời