Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Cùng với sự phát triển công nghiệp, giai cấp công nhân hình thành sớm ở Anh, rồi các nước khác. Lòng tham lợi nhuận, sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản đã làm cho tình cảnh công nhân vô cùng khốn khổ. Họ phải làm việc từ 14 đến 16 giờ mỗi ngày trong những điều kiện lao động vất vả để nhân được đồng lương chết đói. Đàn bà, trẻ em cũng phải làm việc nặng, lương thấp hơn đàn ông. Điều kiện ăn ở rất tồi tàn