Ma trận đề kiểm tra học kì I, năm học 2015 - 2016 môn: Ngữ văn lớp 8

Nội dung 1: Văn bản

- Ôn dịch, thuốc lá.

- Đập đá ở Côn Lôn. Nhận biết được thể loại, thể thơ. Hiểu ý nghĩa của văn bản.

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %: Số câu:2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ %: 5 Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %: Số câu: 1

Số điểm: 1

Tỉ lệ %: 10 Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

 

docx 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 29/03/2017 Lượt xem 393Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra học kì I, năm học 2015 - 2016 môn: Ngữ văn lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD & ĐT HUYỆN PHÚ NINH
TRƯỜNG THCS PHAN CHÂU TRINH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút
(Không tính thời gian phát đề )
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Nội dung 1: Văn bản 
- Ôn dịch, thuốc lá.
- Đập đá ở Côn Lôn. 
Nhận biết được thể loại, thể thơ.
Hiểu ý nghĩa của văn bản.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ %: 5
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ %: 10
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu: 3
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ 15%: 
Nội dung 2: Tiếng Việt
- Trường từ vựng.
- Dấu ngoặc đơn.
- Thán từ, trợ từ, tình thái từ.
- Câu ghép.
- Hiểu thế nào là trợ từ, thán từ, tình thái.
- Biết công dụng của dấu ngoặc đơn.
Thuộc được khái niệm câu ghép.
Vận dụng làm bài tập.
Vận dụng làm bài tập.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:2
Số điểm:1
Tỉ lệ %: 10
Số câu: 0.5
Số điểm: 1
Tỉ lệ %: 10
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ %: 5
Số câu: 0.5
Số điểm: 1
Tỉ lệ %: 10
Số câu: 5
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ %: 35
Nội dung 3: Tập làm văn.
- Văn thuyết minh.
Viết một bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
Số câu:1
Số điểm:5
Tỉ lệ %: 50
Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ 50 %: 
Tổng số câu: 
Tổng số điểm: 
Tỉ lệ%: 
4
1.5
15
0.5
1
10
1
1
10
2
0.5
5
1.5
6
60
9
10
100%
Tổng số điểm các mức độ nhận thức
2.5
1
6.5
10
100%
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN PHÚ NINH
TRƯỜNG THCS PHAN CHÂU TRINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015 - 2016 
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8
 Họ và tên:  Lớp 8. Phòng kiểm tra:  SBD: 
Điểm
Lời nhận xét của thầy (cô) giáo
ĐỀ BÀI: 
I. PHẦNTRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án của câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 4.
 Câu 1: Bài thơ “ Đập đá ở Côn Lôn” được làm theo thể thơ gì?
 	a. Thất ngôn bát cú c. Lục bát 
 	b. Thất ngôn tứ tuyệt d. Song thất lục bát
 Câu 2: Trong các văn bản sau, văn bản nào là văn bản nhật dụng?
 	a. Tôi đi học. c. Cô bé bán diêm. 
 	b. Hai cây phong. d. Ôn dịch, thuốc lá. 
 Câu 3: Các từ lưới, nơm, câu, vó thuộc trường từ vựng nào?
 	a. Dụng cụ để đựng c. Dụng cụ học tập 
 	b. Dụng cụ đánh bắt thuỷ sản d. Dụng cụ nấu nướng.
Câu 4: Trong những câu sau, câu nào là câu ghép?
	a. Mẹ về khiến cả nhà đều vui. c. Chị quay đi và không nói nữa
	b. Con bò đang gặm cỏ d. Đêm càng khuya càng lạnh.
Câu 5: Dấu ngoặc đơn dùng để?
	a. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.
	b. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại.
	c. Đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung).
	d. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.
 Câu 6: Nối cột A và B sao cho phù hợp và điền kết quả vào cột C.
A
B
C
1. Trợ từ
a. là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán ...
1 .
2. Thán từ
b. là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
2 .
3. Tình thái từ
c. là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp. 
3..
d. là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc.
II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
 Câu 1: (2 điểm) 
 a. Câu ghép là gì?
 b. Tìm câu ghép trong đoạn trích sau và xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu?
 “Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng xanh thẳm như dâng cao lên chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương..."
 (Theo Vũ Tú Nam, Biển đẹp)
 Câu 2: (1 điểm) Nêu ý nghĩa của văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”.
 Câu 3: (5 điểm) Thuyết minh về cái phích nước.
Bài làm
........
.......................................................................................................................
.................
.......
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN PHÚ NINH
TRƯỜNG THCS PHAN CHÂU TRINH
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8
I. TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm) 	Học sinh trả lời đúng một câu cho 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
 Đáp án
a
d
b
a
c
1d
2c
3a
II. TỰ LUẬN ( 8 điểm)
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1
(2 điểm)
Câu ghép là những câu do hai hoặc nhiều cụm C-V không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm C-V này được gọi là một vế câu.
(1 điểm)
- Câu ghép trong đoạn trích: Trời xanh thẳm, biển xanh thẳm như dâng cao lên chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương.
- Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu: quan hệ điều kiện-kết quả
(0,5 điểm ) 
(0,5 điểm ) 
Câu 2
(1 điểm)
Ý nghĩa của văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”: với những phân tích khoa học, tác giả đã chỉ ra tác hại của việc hút thuốc lá đối với đời sống con người, từ đó phê phán và kêu gọi mọi người ngăn ngừa tệ nạn hút thuốc lá.
(1 điểm ) 
Câu 3
(5 điểm)
* Yêu cầu chung: 
 a. Hình thức:
- Bài viết có đầy đầy đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
- Chữ viết đẹp, đúng ngữ pháp. Trình bày sạch sẽ.
- Diễn đạt mạch lạc, trôi chảy.
 b. Nội dung: Đảm bảo yêu cầu của kiểu bài thuyết minh.
* Yêu cầu cụ thể.
 a. Mở bài: Giới thiệu cái phích nước là thứ đồ dùng thường có trong mỗi gia đình và công dụng của nó.
(0,5 điểm ) 
 b. Thân bài: 
- Hình dáng.
- Cấu tạo.
- Tác dụng.
- Cách giữ gìn và bảo quản.
(4 điểm)
(1 điểm ) 
 (1 điểm ) 
 (1 điểm ) 
 (1 điểm ) 
c. Kết bài: Khẳng định vai trò của cái phích nước đối với đời sống chúng ta.
(0,5 điểm)
GV RA ĐỀ 	TTCM	
 	Lê thị Xuân Hương	Phạm Thị Xuân Mai

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_kiem_tra_trac_nghiem_15.docx