Ma trận đề kiểm tra môn Địa lý lớp 9

1. Vùng Đông Nam Bộ ( 3 tiết )

 Biết được vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển công nghiệp

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ Số câu :1

Số điểm : 3

30%

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 315Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra môn Địa lý lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 
Tên Chủ đề 
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. nội dung 1 (số tiết )
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu 
Số điểm 
%
Số câu1
Số điểm
% 
2. Nội dung 2 (số tiết )
Số câu
Số điểm
tỉ lệ 
Số câu
Số điểm
%
Số câu: 
Số điểm 
%
3.Nội dung 3 (số tiết)
Số câu 
Số điểm
tỉ lệ 
Số câu:
Số điểm: 
%
Số câu: 
Số điểm:
%
Số câu: 
Số điểm: 
%
Số câu: 
Số điểm 
%
4.Nội dung 4
( số tiết)
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 
Số câu:
Số điểm:2
%
Số câu: 
Số điểm: 
%
Tổng số câu 
Tổng số điểm10
Tỉ lệ 100%
Số câu: 
Số điểm: 
%
Số câu: 1
Số điểm:
%
Số câu:
Số điểm: 
 %
Số câu: 
Số điểm :
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 
Tên Chủ đề 
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Vùng Đông Nam Bộ ( 3 tiết )
 Biết được vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển công nghiệp
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ
Số câu :1
Số điểm : 3 
30%
Số câu 1
3 điểm= 30% 
2. Vùng Đông Bằng Sông Cửu Long( 3 tiết )
Vẽ được biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước
Số câu
Số điểm
tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 2
20%
Số câu: 1
Số điểm 2= 20%
3. Kinh tế biển đảo (2 tiết)
Nêu được thực trạng về tài nguyên và môi trường biển đảo của nước ta hiện nay
 Biết được môt số nguyên nhân làm cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo
Liên hệ được thực trạng về tài nguyên và môi trường biển ở địa phương
Số câu 
Số điểm
tỉ lệ 
Số câu: 1
Số điểm: 1
10%
Số câu: 3/4
Số điểm1,5
15%
Số câu: 1/4
Số điểm: 0,5
5%
Số câu: 2
Số điểm 3= 30%
4. Chương trình địa phương ( 3 tiết)
Trình bày được tóm tắt về điều kiện tự nhiên của tỉnh (Kiên Giang) 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 
Số câu:1
Số điểm: 2
20%
Số câu: 1
Số điểm: 2=
 20 % 
Tổng số câu 5
Tổng số điểm10
Tỉ lệ 100%
Số câu: 1+1
Số điểm: 3
30%
Số câu: 1+3/4
Số điểm:4,5
45%
Số câu:1+1/4
Số điểm: 2,5
25 %
Số câu: 5
Số điểm :10

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_Dia_9.doc