Ma trận đề môn giáo dục công dân 7

1. Di sản văn hóa Hiểu được thế nào là di sản văn hóa Biết được cụ thể cái nào là văn hóa vật thể, phi vật thể

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ 1/2

1

10% 1/2

2

20%

2.Bộ máy nhà nước cấp cơ sở Biết được vệc làm của cơ quan nhà nước và việc làm của cá nhân bản thân

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 295Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề môn giáo dục công dân 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ma trận đề môn GDCD 7
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Tên
chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Di sản văn hóa
Hiểu được thế nào là di sản văn hóa
Biết được cụ thể cái nào là văn hóa vật thể, phi vật thể
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1/2
1
10%
1/2
2
20% 
1
3
30%
2.Bộ máy nhà nước cấp cơ sở
Biết được vệc làm của cơ quan nhà nước và việc làm của cá nhân bản thân
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1
10%
1
1
10%
3.Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Biết được nguyên nhân ô nhiễm của môi trường 
Biết cách bảo vệ môi trường
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1/2
1,5
15%
1/2
1,5
15%
1
3
30%
4.Quyền được bảo vệ và chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
Biết được bổn phận của bản thân đối với gia đính và xã hội
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
3
30%
1
3
30%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1,5
4
40%
1
3,5
35%
1,5
2,5
25%
4
10
100%
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
 MỸ CẨM 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: GDCD 7
Thời gian làm bài: 60 phút
	NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1 (3 điểm)
 a- Em hãy cho biết thế nào là di sản văn hoá?	 
 b- Kể tên 2 di sản văn hoá vật thể và 2 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam mà em biết?
Câu 2 (1 điểm)
	Hãy nêu một số việc mà em và gia đình đã liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) nơi em ở để được giải quyết?
Câu 3 (3 điểm)
Em hãy nêu một số nhận xét về tình hình ô nhiễm môi trường nơi em ở và đề xuất những biện pháp nhằm bảo vệ, giữ gìn môi trường trong sạch?	
 Câu 4 (3 điểm)
 Trẻ em có bổn phận như thế nào với gia đình và xã hội?
 	----------
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: GDCD 7
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu 1 (3 điểm)
 a/ Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. (1 điểm)
 b/ Kể được tên 2 di sản văn hoá phi vật thể, ví dụ như: Nhã nhạc Cung đình Huế; dân ca quan họ Bắc Ninh; bí quyết nghề dệt lụa ở Hà Đông; ; áo dài Việt Nam; hội Đền Hùng... ( Nếu học sinh kể đúng mà khác thì vẫn hưởng điểm). (1 điểm)
 c/ Kể được tên 2 di sản văn hoá vật thể, ví dụ như: Cố đô Huế; trống đồng Ngọc Lũ; Hoàng thành Hà Nội; chùa Hương (Hà Tây); Đô thị cổ Hội An, bến nhà Rồng.... ( Nếu học sinh kể đúng mà khác thì vẫn hưởng điểm). (1 điểm)
Câu 2 (1 điểm)
	Yêu cầu HS nêu được 2 việc, ví dụ như: Khai báo tạm trú, xin cấp giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu, xác nhận lý lịch, vv.... ( Nếu học sinh kể đúng mà khác thì vẫn hưởng điểm).
Câu 3 (3 điểm)
 a/ Nhận xét :Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhau nhưng yêu cầu phải nêu được 3 nhận xét về tình hình ô nhiễm môi trường tại nơi ở.	(1,5 điểm)
Ví dụ như: - Các loại nước thải, khí thải từ các nhà máy; chất thải, rác thải trong sinh hoạt của dân cư xả ra bừa bãi, gây ô nhiễm nước và không khí.
 - Sử dụng hóa chất không đúng quy định gây nguy hiểm cho con người.
 - Sử dụng thuốc trừ sâu nồng độ cao một cách tràn lan.
 b) Đề xuất được 3 biện pháp bảo vệ môi trường ( nếu nêu khác mà đúng vẫn hưởng trọn điểm)	 (1,5 điểm)
Ví dụ như: - Không xả rác và các chất thải bừa bãi.
 - Xây dựng hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng lụt lội.
 - Tích cực giữ gìn và làm xanh, sạch, đẹp môi trường.
 Câu 4 (3 điểm)
 - Phải quyết tâm vượt khó, kiên trì, sáng tạo thực hiện kế hoạch đã đề ra. (1 điểm)
 - Yêu Tổ quốc, cần yêu thương xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chuû nghĩa.(1 điểm)
 - Toân trng phaùp luaät, toân troïng tài sản của người khác. (1 điểm)
	------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe THI HKII GDCD 7.doc