Ma trận đề thi học kì 2 môn: Tin học 9 năm học: 2011 - 2012

 PHẦN MỀM

TRÌNH CHIẾU

 • Nhận biết các thành phần, đối tượng hay là các thao tác trong phần mềm trình chiếu.

• Sử dụng tốt các thao tác trên bài trình chiếu. • Hiểu được cách thực hiện các thao tác yêu cầu trong phần mềm trình chiếu.

• Dựa vào kiến thức thông hiểu để thực hiện tốt các thao tác khi tạo bài trình chiếu. • Áp dụng được kiến thức của nhận biết và thông hiểu các đối tượng. Dựa vào đó ta sẽ có kĩ năng trong các thao tác với bài trình chiếu bất kì.

• Dựa vào yêu cầu của phần mềm trình chiếu để thực hiện tốt các thao tác về các đối tượng như: hình ảnh, âm thanh, tạo các biểu đồ, liên kết với các đối tượng khác.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 687Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề thi học kì 2 môn: Tin học 9 năm học: 2011 - 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tây Sơn	 	
Tổ: Toán-Lí-Tin-CN	 
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 
 MÔN: TIN HỌC 9
 NĂM HỌC: 2011-2012
MỨC ĐỘ
CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
 PHẦN MỀM 
TRÌNH CHIẾU
Nhận biết các thành phần, đối tượng hay là các thao tác trong phần mềm trình chiếu.
Sử dụng tốt các thao tác trên bài trình chiếu.
Hiểu được cách thực hiện các thao tác yêu cầu trong phần mềm trình chiếu.
Dựa vào kiến thức thông hiểu để thực hiện tốt các thao tác khi tạo bài trình chiếu.
Áp dụng được kiến thức của nhận biết và thông hiểu các đối tượng. Dựa vào đó ta sẽ có kĩ năng trong các thao tác với bài trình chiếu bất kì.
Dựa vào yêu cầu của phần mềm trình chiếu để thực hiện tốt các thao tác về các đối tượng như: hình ảnh, âm thanh, tạo các biểu đồ, liên kết với các đối tượng khác.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
0.5
5%
2
2
20%
3
0.75
7,5%
1
0.25
2,5%
3
3.5
35%
1
0.25
2,5%
1
1.5
15%
13
8.75
87.5%
ĐA PHƯƠNG TIỆN
Hiểu được khái niệm về đa phương tiện, vai trò của đa phương tiện trong cuộc sống hằng ngày.
Biết sử dụng đa phương tiện trong quá trình truyền đạt thông tin.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0.25
2.5%
1
1
 10%
2
1.25
12,5%
TỔNG
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
0.5
5%
2
2
20%
4
1
 10%
1
1
 10%
1
0.25
2,5%
3
3.5
35%
1
0.25
2,5%
1
1.5
15%
15
10
100%
Trường THCS Tây Sơn	 	ĐỀ THI HỌC KÌ 2
Họ và tên:..................................	MÔN: TIN HỌC 9
Lớp: 9a	 NĂM HỌC: 2011-2012
Điểm lí thuyết
Điểm thực hành
Tổng điểm
Lời nhận xét của giáo viên
A. LÝ THUYẾT: 5 điểm( học sinh thực hiện trên giấy)
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2 điểm) Hãy khoanh tròn trước chữ cái mà em cho là câu trả lời đúng:
Câu 1: Muốn chuyển sang chế độ trình chiếu ta phải chọn nút lệnh nào sau đây:
A. 	B.	C. 	D. 
Câu 2: Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là: 
 A. Văn bản 	B. Hình ảnh, phim 	C. Âm thanh 	D. Đối tượng
Câu 3. Đa phương tiện được hiểu như là nhiều dạng thông tin được kết hợp với nhau và
	A. Thể hiện riêng ra.	B. Thể hiện một cách đồng thời.
	C. Bổ sung cho nhau.	D. Cả A và C.
Câu 4. Để chọn nhiều trang chiếu, em thực hiện thao tác nào sau đây là đúng?
A. Nháy chuột trên trang chiếu.	B. Chọn trang chiếu.	
C. Chọn trang chiếu, nhấn giữ phím Ctrl trong khi nháy chuột chọn trang khác. 
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?
A. Insert à Text box	B. Format àFont
C. Insert à Pictureà from file	D. Edit à Select All.
Câu 6. Một bài trình chiếu được chèn vào bao nhiêu trang chiếu?
 	 A. 2 	B. 3	C. 4	D. Không giới hạn
Câu 7. Phần mềm PowerPoint chứa một bộ sưu tập hình ảnh nằm trong:
A. My Documents	B. Clip Art	C. WordArt	D. Symbol
Câu 8: Chọn đáp án sai: Khi đặt hiệu ứng chuyển trang ta cần chú ý đến.
A. Tốc độ chuyển tiếp	B. Âm thanh đính kèm
C. Thời điểm xuất hiện.	D. Hình ảnh sống động
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm).
Câu 1: (1 điểm) Vì sao đa phương tiện được sử dụng phong phú và rộng rãi trong đời sống hiện nay?.
Câu 2: (1 điểm) Để tạo màu nền trên trang chiếu PowerPoint ta cần thực hiện thao tác nào?
Câu 3: (1 điểm) Trình bày cách đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu của phần mềm trình chiếu PowerPoint?
B. THỰC HÀNH: (5 điểm). (Hs thực hành trên máy tính)
Cho 6 slide: 
Câu 1: (0.5 điểm) Hãy khởi động Powerpoint và tạo 6 slide mới?
Câu 2: (1,5 điểm) Nhập nội dung văn bản giống 6 slide trên.
Câu 3: (1.5 điểm) Chèn hình ảnh và tạo hình nền cho mỗi slide trên(hình ảnh có sẳn trong máy tính với đường dẫn: D:\ hinhthi).
Câu 4: (1.5 điểm) Tạo liên kết trang 1 tới các trang khác và ngược lại.
 Chú ý: Học sinh thực hiện xong lưu vào đường dẫn: D:\ lop 9a..\tenhs\baitrinhchieu.ppt 
Trường THCS Tây Sơn	 ĐỀ THI LÍ THUYẾT HỌC KÌ 2
Họ và tên:..................................	MÔN: TIN HỌC 9
Lớp: 9a	 NĂM HỌC: 2011-2012
Điểm lí thuyết
Điểm thực hành
Tổng điểm
Lời nhận xét của giáo viên
A. LÍ THUYẾT: 5 điểm( học sinh thực hiện trên giấy)
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2 điểm)
Hãy khoanh tròn trước chữ cái mà em cho là câu trả lời đúng:
Câu 1: Muốn chuyển sang chế độ trình chiếu ta phải chọn nút lệnh nào sau đây:
A. 	B.	C. 	D. 
Câu 2: Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là: 
 A. Văn bản 	B. Hình ảnh, phim 	C. Âm thanh 	D. Đối tượng
Câu 3. Đa phương tiện được hiểu như là nhiều dạng thông tin được kết hợp với nhau và
	A. Thể hiện riêng ra.	B. Thể hiện một cách đồng thời.
	C. Bổ sung cho nhau.	D. Cả A và C.
Câu 4. Để chọn nhiều trang chiếu, em thực hiện thao tác nào sau đây là đúng?
A. Nháy chuột trên trang chiếu.	B. Chọn trang chiếu.	
C. Chọn trang chiếu, nhấn giữ phím CTRL trong khi nháy chuột chọn trang khác. 
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?
A. Insert à Text box	B. Format àFont
C. Insert à Pictureà from file	D. Edit à Select All.
Câu 6. Một bài trình chiếu được chèn vào bao nhiêu trang chiếu?
 	 A. 2 	B. 3	C. 4	D. Không giới hạn
Câu 7. Phần mềm PowerPoint chứa một bộ sưu tập hình ảnh nằm trong:
A. My Documents	B. Clip Art	C. WordArt	D. Symbol
Câu 8: Chọn đáp án sai: Khi đặt hiệu ứng chuyển trang ta cần chú ý đến.
A. Tốc độ chuyển tiếp	B. Âm thanh đính kèm
C. Thời điểm xuất hiện.	D. Hình ảnh sống động
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm).
Câu 1: (1 điểm) Vì sao đa phương tiện được sử dụng phong phú và rộng rãi trong đời sống hiện nay?.
Câu 2: (1 điểm) Để tạo màu nền trên trang chiếu PowerPoint ta cần thực hiện thao tác nào?
Câu 3: (1 điểm) Trình bày cách đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu của phần mềm trình chiếu PowerPoint?
BÀI LÀM:
Trường THCS Tây Sơn	 ĐỀ THI THỰC HÀNH HỌC KÌ 2
Họ và tên:..................................	MÔN: TIN HỌC 9
Lớp: 9a..	 NĂM HỌC: 2011-2012
Điểm lí thuyết
Điểm thực hành
Tổng điểm
Lời nhận xét của giáo viên
B. THỰC HÀNH: (5 điểm). (Hs thực hành trên máy tính)
Cho 6 slide: 
Câu 1: (0.5 điểm) Hãy khởi động Powerpoint và tạo 6 slide mới?
Câu 2: (1.5 điểm) Nhập nội dung văn bản giống 6 slide trên.
Câu 3: (1.5 điểm) Chèn hình ảnh và tạo hình nền cho mỗi slide trên (hình ảnh có sẳn trong máy tính với đường dẫn: D:\ hinhthi).
Câu 4: (1.5 điểm) Tạo liên kết trang 1 tới các trang khác và ngược lại.
Chú ý: Học sinh thực hiện xong lưu vào đường dẫn: D:\ lop 9a..\tenhs\baitrinhchieu.ppt 
	............ HẾT............
Trường THCS Tây Sơn	 	
Tổ: Toán-Lí-Tin-CN	 
ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI HỌC KÌ 2 
MÔN: TIN HỌC 9
 NĂM HỌC: 2011-2012
A. LÝ THUYẾT: 5 điểm( Học sinh thực hiện trên giấy)
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2 điểm)
 Hãy khoanh tròn trước chữ cái mà em cho là câu trả lời đúng
CÂU
CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÂU 6
CÂU 7
CÂU 8
ĐÁP ÁN
A
D
B
C
C
D
B
D
HỌC SINH TRẢ LỜI ĐÚNG 0.25 ĐIỂM/CÂU
II. TỰ LUẬN: 3 điểm
Câu 1: (1 điểm) 
Đa phương tiện được sử dụng phong phú và rộng rãi trong đời sống hiện nay vì:
Đa phương tiện thể hiện thông tin tốt hơn
Đa phương tiện thu hút sự chú ý hơn.
Thích hợp với việc sử dụng máy tính.
Phù hợp cho việc dạy học và giải trí.
Câu 2: (1 điểm) 
Để tạo màu nền trên trang chiếu PowerPoint ta cần thực hiện thao tác sau:
Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái.
Mở Formatà Background
Nháy vào mũi tên và chọn màu thích hợp.
Nháy Apply trên hộp thoại
Câu 3: (1 điểm) 
Cách đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu của phần mềm trình chiếu:
Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
Mở Slide showà Slide Transition.
Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở bên phải và chọn thời điểm xuất hiện, tốc độ xuất hiện, âm thanh đính kèm.
0.25 điểm
0.25 điểm 
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.5 điểm
B. THỰC HÀNH: (5 điểm). (Hs thực hành trên máy tính)
Câu 1: (0.5 điểm)
Học sinh khởi động Powerpoint và tạo 6 slide mới được 
Câu 2: (1,5 điểm)
Học sinh nhập được nội dung văn bản giống 6 slide trên.
Câu 3: (1.5 điểm) 
Chèn hình ảnh và tạo hình nền cho mỗi slide trên(hình ảnh có sẳn trong máy tính với đường dẫn: D:\ hinhthi).
Câu 4: (1.5 điểm) Tạo liên kết trang 1 tới các trang khác và ngược lại.
(0.5 điểm)
0.25 đ/ slide
0.25 đ/ slide
0.25 đ/ slide

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi tin 9 hk2.doc