Ma trận đề thi học kì II môn Ngữ văn 6 năm học 2013 - 2014

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: % Số câu:1

Số điểm:1

Tỉ lệ: 10% Số câu:1

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%

II. Tiếng Việt:

- Biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa.

- Các thành phần chính của câu.

- Câu trần thuật đơn có từ “là”.

Câu 2. Chỉ ra các phép tu từ

Câu 3. Đặt câu và xác định thành phần câu.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 1094Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề thi học kì II môn Ngữ văn 6 năm học 2013 - 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ THI HKII MÔN NGỮ VĂN 6 NĂM HỌC 2013-2014
 Mức độ 
 tư duy
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
Cao
I.Văn:
- Thơ hiện đại
Câu 1. Chép thuộc lòng 2 khổ thơ đầu
Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 
Số câu:1
Số điểm:1
Tỉ lệ: 10%
Số câu:1
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
II. Tiếng Việt:
- Biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa.
- Các thành phần chính của câu.
- Câu trần thuật đơn có từ “là”. 
Câu 2. Chỉ ra các phép tu từ
Câu 3. Đặt câu và xác định thành phần câu.
Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 
Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%
Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%
Số câu:2
Số điểm:4 
Tỉ lệ:50% 
III. Tập làm văn
- Miêu tả: tả người
Câu 4. Tả người thân.
Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ: % 
Số câu:1
Số điểm: 5 
Tỉ lệ:50 % 
Số câu:1
Số điểm:4 
Tỉ lệ:40% 
Tổng số :
- Số câu:
- Số điểm: 
- Tỉ lệ: % 
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
Số câu : 4
Số điiểm :10
Tỉ lệ : 100%
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
 MỸ CẨM 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1: (1 điểm)
	Chép thuộc lòng 2 khổ thơ đầu trong bài thơ "Lượm" của Tố Hữu.
Câu 2: (2 điểm)
	Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau :
	 " Dọc sông, những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. Núi cao như đột ngột hiện ra chiếm ngang trước mặt...".
	(Vượt thác- Võ Quảng)
Câu 3: (3 điểm)
	Đặt câu trần thuật đơn có từ là, một câu dùng để đánh giá, một câu dùng để giới thiệu ? Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong các câu vừa đặt ?
Câu 4: (4 điểm)
	Hãy tả một người thân mà em yêu quý.
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: NGỮ VĂN 6
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: (1 điểm)
- Chép đúng 2 khổ thơ không sai chính tả và dấu câu được 1 điểm.
- Chép đúng 2 khổ thơ nhưng sai chính tả được 0,5 điểm.
- Chép 1 khổ thơ nhưng sai chính tả được 0,25 điểm.
Câu 2: (2 điểm) Xác định đúng một biện pháp tu từ được 1 điểm.
Biện pháp nhân hóa: "Những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước" .
Biện pháp so sánh: "Núi cao như đột ngột hiện ra chiếm ngang trước mặt...".
Câu 3: (3 điểm)	
Đặt đúng 2 câu trần thuật đơn có từ là:
+ Câu đánh giá. (1 điểm).
+ Câu giới thiệu. (1 điểm).
+ Xác định đúng chủ ngữ và vị ngữ mỗi câu. (1 điểm).
Câu 4: (4 điểm)
* Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh viết bài:
- Đủ ba phần: Mở bài- Thân bài – Kết bài.
- Xác định phương pháp văn miêu tả.
- Bố cục mạch lạc, văn phong phù hợp, hạn chế các lỗi diễn đạt, chính tả, chữ rõ, bài sạch.
* Lập dàn ý:
Mở bài: Giới thiệu chung về người thân.
Thân bài: 
 - Hình dáng:
+ Chiều cao, cân nặng.
+ Ngoại hình.
+ Ăn mặc giản dị.
- Tính cách.
- Việc làm.
Kết bài: Tình cảm của em đối với người thân.
* Biểu điểm:
	- Viết mạch lạc, rõ ràng đủ bố cục, bài văn có cảm xúc. (4 điểm )
	- Viết rõ ràng, đủ bố cục nhưng chưa có cảm xúc. ( 3 điểm )
	- Viết không đủ bố cục, chưa rõ ràng. (1- 2 điểm )
 -----//-----

Tài liệu đính kèm:

  • docĐE THI HK2 VAN 6 NH 13-14.doc