Ma trận đề thi học kì II môn Sinh 7 (năm học 2013 - 2014)

 Kiếnthức

Mức độ ChươngVI Nganh ĐVCXS ChươngVII SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT ChươngVIII

ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI Tổng cộng

Nhận biết 1câu(3điểm)

20% 1câu(3đ)

20%

Thông hiểu 1câu(2điểm)

30% 1câu(1,5đ)

10% 2câu(3,5đ)

40%

Vận dụng 1câu(2diểm)

30% 1câu(1,5đ)

10% 2câu(3.5đ)

40%

Tổng cộng 2câu(4điểm)

60% 1câu(3đ)

20% 2câu(3đ)

20% 5câu(10đ)

100%

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 546Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề thi học kì II môn Sinh 7 (năm học 2013 - 2014)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG THCS MỸ CẨM
MA TRẬN ĐỀ THI HKII MÔN SINH 7(NĂM HỌC 2013-2014)
 Kiếnthức
Mức độ
ChươngVI Nganh ĐVCXS
ChươngVII SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT
ChươngVIII
ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
Tổng cộng
Nhận biết
1câu(3điểm)
20%
1câu(3đ)
20%
Thông hiểu
1câu(2điểm)
30%
1câu(1,5đ)
10%
2câu(3,5đ)
40%
Vận dụng
1câu(2diểm)
30%
1câu(1,5đ)
10%
2câu(3.5đ)
40%
Tổng cộng
2câu(4điểm)
60%
1câu(3đ)
20%
2câu(3đ)
20%
5câu(10đ)
100%
-----//-----
TRƯỜNG THCS MỸ CÂM ĐỀ THI HKII (NĂM HỌC 2013-2014)
Đề chính thức MÔN SINH 7
Thời gian 60 phút (không kể thời gian giao đề)
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1 : (4 điểm )
 a/Lớp thú có những đặc điểm chungb nào ? Hiện tượng thai sinh là gì ? cho ví dụ ?
 b/Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp? cho ví dụ
Câu 2 : (3điểm)
 Trình bày các hình thức sinh sản ở động vật và phân biệt các hình thức sinh sản đó ? cho ví dụ?
Câu 3 : ( 3 điểm )
a/ Cây phát sinh giới động vật cho ta biết được điều gì ?
b/ Kể tên theo thứ tự các ngành động vật trên cây phát sinh ? Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn? Vì sao?
Hết
TRƯỜNG THCS MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
 MÔN: SINH 7. HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2013-2014
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
(4 điểm)
a/ Lớp thú có những đặc điểm chung như : 
 -Động vật có xương sống ,có tổ chức cao nhất ,có hiện tượng thai sinh , nuôi con bằng sữa mẹ , có bộ lông mao bao phủ cơ thể , bộ răng phân hóa thành răng cửa , răng nanh và răng hàm, tim 4 ngăn ,bộ não phát triển thể hiện rỏ ở bán cầu nảo ,là động vật hằng nhiệt . 
 - Hiện tượng thai sinh là hiện tượng đẻ con có nhau thai . 
VD : Hiện tượng thai sinh ở thỏ
b/Việc phân hạng động vật quý hiếm dựa vào mức độ đe dọa sự tuyệt chủng của loài, được biểu thị cụ thể bằng những cấp độ: 
+Rất nguy cấp (CR): giảm 80%( ốc xà cừ, hươu xạ)
+Nguy cấp (EN): giảm 50%( tôm hùm, rùa núi vàng)
+Sẽ nguy cấp(VU): giảm 20%(cà cuống, cá ngựa gai)
+It nguy cấp(LR): khỉ vàng, gà lôi trắng	
1,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
Câu 2
(3 điểm)
 -Hình thức sinh sản ở động vật : có hai hình thức sinh sản : sinh sản vô tính , sinh sản hữu tính
 -Phân biệt các hình thức sinh sản :
 +Hình thức sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong sự thụ tinh của trứng.
 VD : Hình thức sinh sản vô tính ở : Trùng roi , trùng biến hình , thủy tức 
 +Hình thức sinh sản hữu tính là có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái ( trứng ).
 VD :Hình thức sinh sản hữu tính ở : Chim bồ câu , thỏ 
1điểm
1điểm
1điêm
Câu 3
(3 điểm)
a/ - Qua cây phát sinh giới động vật cho ta thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm độngvật với nhau , thậm chí so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác .
 b/ - Tên các ngành động vật trên cây phát sinh giới động vật : Ngành động vật nguyên sinh ,ruột khoang ,giun dẹp ,giun tròn ,giun đốt , thân mềm , chân khớp , động vật có xương sống .
 - Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép. Vì cá voi, hươu sao cùng là lớp thú.
1điểm
1điểm
1điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI HKII SINH 7.doc