Ma trận đề thi học kỳ II - Môn Địa lý 6 - Năm học 2013 - 2014

Tên Chủ đề

(nội dung, chương ) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

 Cấp độ thấp

Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí Nêu được khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí Chỉ ra được điểm khác nhau của thời tiết và khí hậu

Số câu: 2

Số điểm 4 Tỉ lệ 40 % Số câu:1

Số điểm:2 Số câu: 1

Số điểm: 2

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 575Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề thi học kỳ II - Môn Địa lý 6 - Năm học 2013 - 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II - MÔN ĐỊA LÝ 6 - NĂM HỌC 2013-2014
Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
 Nêu được khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí 
Chỉ ra được điểm khác nhau của thời tiết và khí hậu
Số câu: 2
Số điểm 4 Tỉ lệ 40 %
Số câu:1
Số điểm:2
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu 2
4 điểm=40%
Lớp vỏ khí 
- Biết lớp vỏ khí bao gồm mấy tầng.
 -Nêu được đặc điểm của tấng đối lưu. 
Số câu:1
Số điểm 3 Tỉ lệ 30 %
Số câu: 1
Số điểm: 3
Số câu 1
3điểm=30%
Sông và hồ
Nêu được khái niệm sông và hồ
Số câu:1
Số điểm 2 Tỉ lệ 20 %
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu 1
2điểm=20%
Đất và các nhân tố hình thành đất 
Biết được các thành phần chính của đất 
Số câu:1
Số điểm 1 Tỉ lệ 10 %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Số câu 1
1điểm=10%
Tổng số câu:5
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ %:100
Số câu: 3
Số điểm: 5,0
50 %
Số câu: 2
Số điểm: 5,0
50%
Số câu: 5
Số điểm:10
100%
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
 MỸ CẨM 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: ĐỊA LÝ 6
Thời gian làm bài: 60 phút	
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1: (2điểm) Nhiệt độ không khí là gì? Sự thay đổi nhiệt độ không khí phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 2:(3điểm) Nêu cấu tạo của lớp vỏ khí?Trình bày đặc điểm của tấng đối lưu?
Câu 3:(2điểm) Sông và hồ khác nhau như thế nào?
Câu 4: (2điểm)Thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào?
Câu 5: (1điểm) Đất gồm có những thành phần nào?
------------------------------
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: ĐỊA LÝ 6
 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
 Câu 1: (2 điểm) Nhiệt độ không khí là gì? Sự thay đổi nhiệt độ không khí phụ thuộc vào những yếu tố nào?
 - Nhiệt độ không khí là độ nóng lạnh của không khí.(0,5đ)
 - Sự thay đổi nhiệt độ không khí phụ thuộc vào những yếu tố: (1,5đ)
 +Vĩ độ địa lí.
 + Theo độ cao
 + Vị trí gần hay xa biển.
Câu 2: (3điểm) Nêu cấu tạo của lớp vỏ khí?Trình bày đặc điểm của tấng đối lưu?
 *Bao gồm 3 tầng:( 1đ)
-Tầng đối lưu.
-Tầng bình lưu
-Các tầng cao khí quyển
 *Đặc điểm của tầng đối lưu: (2 đ)
-Dày 0-16 km
-Là tầng tập trung tới 90% không khí
-Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng
-Nhiệt độ giảm dần khi lên cao:trung bình cứ lên cao 100m thì nhiệt độ lại giảm 0,60C.
-Là nơi sinh ra tất cả các hiện tượng khí tượng:mây, mưa, sấm,chớp..
Câu 3: (2 điểm) Sông và hồ khác nhau như thế nào?
- Sông và hồ khác nhau: 
+ Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.(1đ)
+ Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.(1đ)
Câu 4: (2 điểm) Thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào?
-Thời tiết: là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong thời gian ngắn.( 1đ)
-Khí hậu:là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm.(1đ)
Câu 5: (1 điểm) Đất gồm có những thành phần nào?
Đất gồm có 2 thành phần chính: 
- Chất khoáng . (0,5đ)
- Chất hữu cơ . (0,5đ)
 .............

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi dia 6 hki 2 2013-2014.doc