Ma trận kiểm Hóa 8 tiết 25 môn: Hóa học. lớp: 8 - Năm học: 2014 – 2015

1 - a, b vật lí

- c, d hóa học 1

1

2a Nêu đúng khái niệm, một số hiện tượng 1

1b 4 Al + 3 Br2 → 2Al2Br3 0.5

2b FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O 0.5

3b Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 0.5

4b 2KMnO4 → K2MnO4 + O2 + MnO2 0.5

3a 4Al + 3O2 → 2Al2O3 1

3b mAl + mO2 = mAl2O3 1

3c mAl2O3 = mAl + mO2 = 1,02 gam 1

3d Ngtử Al: p tử O2 : p tử Al2O3 = 4:3:2 1

4 Vì ng tố Cu tác dụng với oxi theo ĐLBTKL 1

Học sinh có cách giải khác mà kết quả đúng vẫn ghi điểm tối đa

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 348Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận kiểm Hóa 8 tiết 25 môn: Hóa học. lớp: 8 - Năm học: 2014 – 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
 TRƯỜNG THCS ĐẶNG VINH
 TỔ: SINH-HÓA-ĐỊA-CN
MA TRẬN KIỂM HÓA 8 TIẾT 25
Môn: Hóa học. Lớp: 8
 Năm học: 2014 – 2015
Thời gian làm bài: 45 phút
MA TRẬN
 Nội dung
Mức độ 
Tổng
(điểm)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỰ LUẬN
TỰ LUẬN
TỰ LUẬN
Sự biến đổi chất, PUHH
3đ
Câu 1a,b,c,d
Câu 3a
1đ
Câu 3d
2đ
Câu 3b,c
6 điểm
ĐLBTKL, PTHH
3đ
Câu 2 a,b
1đ
Câu 4
4 điểm
 Tổng cộng
3 điểm
5 câu
30%
4 điểm
3 câu
40%
3điểm
3 câu
30%
10 điểm
11 câu
100%
Được thiết kế theo tỉ lệ: Nhận biết 30%, thông hiểu 40%, vận dụng 30%
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Nội dung
Điểm
1
- a, b vật lí
- c, d hóa học
1
1
2a
Nêu đúng khái niệm, một số hiện tượng
1
1b
 4 Al + 3 Br2 → 2Al2Br3
0.5
2b
 FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
0.5
3b 
Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
0.5
4b
2KMnO4 → K2MnO4 + O2 + MnO2
0.5
3a
4Al + 3O2 → 2Al2O3
1
3b
mAl + mO2 = mAl2O3
1
3c
 mAl2O3 = mAl + mO2 = 1,02 gam
1
3d
Ngtử Al: p tử O2 : p tử Al2O3 = 4:3:2
1
4
Vì ng tố Cu tác dụng với oxi theo ĐLBTKL
1
Học sinh có cách giải khác mà kết quả đúng vẫn ghi điểm tối đa
TRƯỜNG THCS ĐẶNG VINH KIỂM TRA HÓA 8 TIẾT 25
Họ và tên:Lớp 8/... Năm học 2014-2015
MÃ ĐỀ K1H8252
ĐIỂM
LỜI PHÊ
Câu 1: (2 điểm) Trong số những quá trình cho dưới đây, hay cho biết đâu là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lí?
Sự bay hơi của nước
Cháy rừng gây ô nhiễm môi trường
Bàn ủi nóng lên khi ta cắm phích vào nguồn điện
Dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần có màu vàng đậm, ăn vào có hại cho sức khỏe 
Câu 2: (3 điểm)
Phương trình hóa học là gì? Ý nghĩa của phương trình hóa học?
Cân bằng các PTHH sau:
1b) Al + O2 → Al2O3
2b) Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O
3b) P2O5 + H2O → H3PO4
4b) KClO3 → KCl + O2
Câu 3: (4 điểm) Để đốt cháy hoàn toàn 33,6 gam sắt trong bình chứa khí oxi vừa đủ, sau phản ứng thu được 46,4 gam sắt từ oxit (Fe3O4)
Viết và cân bằng PTHH của phản ứng
Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng
Tính khối lượng oxi cần dùng
 Cho biết tỉ lệ nguyên tử, phân tử các chất trong phản ứng
Câu 4: (1 điểm) Một vật bằng sắt để trong không khí ẩm bị gỉ. Khi đó khối lượng của vật thay đổi như thế nào? Tại sao?
Bài làm
TRƯỜNG THCS ĐẶNG VINH KIỂM TRA HÓA 8 TIẾT 25
Họ và tên:Lớp 8/... Năm học 2014-2015
MÃ ĐỀ K1H8251
ĐIỂM
LỜI PHÊ
Câu 1: (2 điểm) Trong số những quá trình cho dưới đây, hay cho biết đâu là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lí?
a) Băng ở hai cực tan dần
b) Vàng được dát mỏng, kéo sợi để làm trang sức
Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra một chất khí có mùi hắc
Dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần có màu vàng đậm, ăn vào có hại cho sức khỏe 
Câu 2: (3 điểm)
Phản ứng hóa học là gì? Nêu một số dấu hiệu của PƯHH?
Cân bằng các PTHH sau:
1b) Al + Br2 → Al2Br3
2b) FeO + HCl → FeCl2 + H2O
3b) Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O
4b) KMnO4 → K2MnO4 + O2 + MnO2
Câu 3: (4 điểm) Để đốt cháy hoàn toàn 0,54 gam bột nhôm cần 0,48 gam khí oxi(O2). Sinh ra nhôm oxít có công thức hóa học (Al2O3)
a) Viết và cân bằng PTHH của phản ứng
b) Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng
Tính khối lượng sản phẩm thu được
 Cho biết tỉ lệ nguyên tử, phân tử các chất trong phản ứng
Câu 4: (1 điểm) Ở nhiệt độ cao đồng tác dụng với oxi tạo ra đồng (II) oxít. Giải thích tại sao khi nung một miếng đồng trong không khí thấy khối lượng nó tăng thêm?
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoa_8_tiet_25_tu_luan_100.doc