Mẫu báo cáo kết quả tập huấn - Bài 1: Một số vấn đề chung về dạy học tích hợp liên môn

1. Thầy (cô) hiểu về dạy học tích hợp liên môn như thế nào? Trong quá trình dạy học môn học của mình, thầy (cô) đã từng dạy những kiến thức liên quan đến các môn học khác chưa? Đó là những kiến thức nào? Ở bài nào? Lớp nào? Liên quan tới môn nào?

 2. Nếu những kiến thức nói trên được kết hợp để dạy học cùng với các môn học có liên quan, thầy (cô) hãy cho biết có những ưu điểm gì? hạn chế gì?

 3. Thầy (cô) hãy đề xuất 01 chủ đề tích hợp liên môn giữa môn học mà thầy (cô) đang phụ trách với một hoặc nhiều môn học khác.

 4. Nêu các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực mà thầy (cô) đã biết và đã từng áp dụng trong dạy học bộ môn. Có thể áp dụng những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực đó cho việc dạy học các chủ đề tích hợp liên môn không? Tại sao?

 5. Theo thầy (cô), việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn gặp phải những khó khăn gì? Đề xuất những giải pháp để khắc phục những khó khăn đó.

 

docx 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 359Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu báo cáo kết quả tập huấn - Bài 1: Một số vấn đề chung về dạy học tích hợp liên môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP HUẤN
BÀI 1: Một số vấn đề chung về dạy học tích hợp liên môn
	I. Thông tin chung
	1. Sở GDĐT:
	2. Lĩnh vực:
	3. Thông tin nhóm (Bao gồm những thành viên tham gia qua mạng)
STT
Họ và tên
Môn học
Điện thoại/email
Ghi chú
1
Nhóm trưởng
2
3
	II. Nội dung:
	1. Thầy (cô) hiểu về dạy học tích hợp liên môn như thế nào? Trong quá trình dạy học môn học của mình, thầy (cô) đã từng dạy những kiến thức liên quan đến các môn học khác chưa? Đó là những kiến thức nào? Ở bài nào? Lớp nào? Liên quan tới môn nào?
	2. Nếu những kiến thức nói trên được kết hợp để dạy học cùng với các môn học có liên quan, thầy (cô) hãy cho biết có những ưu điểm gì? hạn chế gì?
	3. Thầy (cô) hãy đề xuất 01 chủ đề tích hợp liên môn giữa môn học mà thầy (cô) đang phụ trách với một hoặc nhiều môn học khác.
	4. Nêu các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực mà thầy (cô) đã biết và đã từng áp dụng trong dạy học bộ môn. Có thể áp dụng những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực đó cho việc dạy học các chủ đề tích hợp liên môn không? Tại sao?
	5. Theo thầy (cô), việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn gặp phải những khó khăn gì? Đề xuất những giải pháp để khắc phục những khó khăn đó.

Tài liệu đính kèm:

  • docxtailieu3650611_1445348400.docx