Mẫu Đơn xin dạy thêm

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Nhơn Thọ

Họ và tên: .; Năm sinh: .

Hiện đang cư trú tại:. .

Số điện thoại liên lạc: NR .; DĐ: .

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 17/2012, ngày 16/5/2012; Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-UBND, ngày 08/7/2013 và hướng dẫn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tôi xin đăng ký tham gia dạy thêm theo trong nhà trường theo lịch do BGH phân công.

Môn đăng kí dạy thêm: .

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 379Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Đơn xin dạy thêm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN DẠY THÊM 
Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Nhơn Thọ
Họ và tên:.; Năm sinh:...
Hiện đang cư trú tại:..............
Số điện thoại liên lạc: NR..; DĐ:...
Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 17/2012, ngày 16/5/2012; Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-UBND, ngày 08/7/2013 và hướng dẫn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tôi xin đăng ký tham gia dạy thêm theo trong nhà trường theo lịch do BGH phân công.
Môn đăng kí dạy thêm: ..
Nếu được chấp thuận, tôi cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm của nhà trường và các hướng dẫn của Sở GD&ĐT/phòng GD&ĐT đã ban hành./.
 Nhơn Thọ, ngày   tháng . năm 2015
Người đăng ký

Tài liệu đính kèm:

  • docDON_XIN_DAY_THEM.doc