Một số bài tập đọc hiểu

BÀI 24: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“ Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình, bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hoà bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hoà bình, hữu nghị viễn vông, lệ thuộc nào đó”

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 30/03/2017 Lượt xem 623Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số bài tập đọc hiểu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỌC HIỂU
BÀI 24: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
“ Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình, bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hoà bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hoà bình, hữu nghị viễn vông, lệ thuộc nào đó”
(Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)
Nội dung cơ bản của đoan trích là gì?
Nội dung đó thể hiện chủ yếu qua phép liên kết nào?
Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào?
Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946 chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”Hãy tìm ra thông điệp chung của hai văn bản trên? Thông điệp đó đã thể hiện sâu sắc truyền thống cao quý nào trong đời sống tinh thần, tình cảm của dân tộc?
Viết một bài luận khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh /chị về sức mạnh của truyền thống yêu nước.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_doc_hieu_van_12_on_thi_dai_hoc.doc