Bài 12. Thường thức mĩ thuật - Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý

I - Kiến thức Chùa một cột (Chùa Diên Hựu) Chùa một cột (dược xây dựng năm 1049) là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của kinh thành Thăng Long Ngôi chùa có kiến trúc như một khối vuông trên một cột đá đương kính 1.25m. Chùa có hình dáng như một đóa sen nở giẵ hồ, xung quanh có lan can bao bọc. Chùa có tên là Diên Hựu, nghĩa là tiếp nối lâu dài