Bài 14. Vẽ trang trí - Trang trí đường diềm

I - Thế nào là đường điểm? Đường điểm là hình thức trang trí kéo dài, trên đó các họa tiết được sắp xếp lặp đi lặp lại, đều đặn và liên tục, giới hạn trong hai đường song song (thẳng, cong hoặc tròn) Trong đời sống, đường điểm được sử dụng để trang trí nhiều đồ vật như: bát, đĩa, khăn, áo, mũ, giường, tủ v.v...