Bài 3. Vẽ theo mẫu - Sơ lược về Phối cảnh

I - Quna sát những vật cùng loại, cùng kích thước trong không gian, người ta nhận thấy: - Ở gần: to, cao và rõ hơn - Ở xa: nhỏ, thấp và mờ hơn - Vật ở phía trước che khuất vật ở phía sau Đó là cách nhìn các vật theo phối cảnh Khi vẽ, ta cấn chú ý những đặc điểm trên để các vật ở bài vẽ có gần, có xa.