Bài 32. Thường thức mĩ thuật - Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại

I - Kiến trúc Kim tự tháp Kê-ốp (Ai cập) - Được xây dựng vào khoảng 2900 năm trước công nguyên. Kim tự tháp Kê-ốp có hình dáng như một ngôi nhà khổng lồ cao 40 - 50 tầng, đáy là hình vuông, bốn mặt là bốn tam giác chụm đầu vào nhau - Kim tự tháp Kê-ốp là công trình kiến trúc vĩ đại được người Ai cập cổ đại xây dựng bằng đá vôi trong 20 năm, có những phiến đá năngnj tới gần ba tấn