Bài 4. Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu

I - Thế nào là vẽ theo mẫu? Vẽ theo mẫu là mô phỏng mẫu được bày trước mặt. Thông qua nhận thức và cảm xúc, người vẽ diễn tả đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, đậm nhạt và màu sắc của vật mẫu. II. Cách vẽ vật mẫu 1. Quan sát, nhận xét - Quan sát mẫu để nhận biết về đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, màu sắc và độ đạm nhạt - Tìm vị trí để xác định bố cục cho hợp lý