Bài 5. Vẽ tranh - Cách vẽ tranh đề tài

I - Tranh đề tài 1. Nội dung tranh Cuộc sống phong phú, sinh động luôn gợi cho chúng ta nhiều đề tài vẽ tranh để thể hiện cảm xúc của mình với thế giới xung quanh. Tùy theo sự cảm nhận cái hay, cái đẹp của thên nhiên và hoạt động của con mà chọn lựa ý tranh theo để tôi ưa thích.