Ngữ Văn 6 Bài 1

Kết quả cần đạt Bước đầu nắm được định nghĩa truyền thuyết. Hiểu nội dung, ý nghĩa và những chi tiết tưởng tượng kì ảo của truyện Con Rồng cháu Tiên và Bánh chưng, bánh giày. Kể được hai truyện này. Nắm được định nghĩa về từ và ôn lại các kiểu cấu tạo từ tiếng Việt đã học ở bậc Tiểu học. Hiểu được thế nào là mục đích giao tiếp và các dạng thức của văn bản.