Ngữ Văn 6 Bài 10

Kết quả cần đạt Bước đầu nắm được định nghĩa truyện ngụ ngôn. Hiểu được nội dung ý nghĩa và một số nét nghệ thuật đặc sắc của các truyện ngụ ngôn trong bài học. Biết liên hệ các truyện với những tình huống, hoàn cảnh thực tế thích hợp. Củng cố và nâng cao một bước kiến thức về danh từ đã học ở bậc Tiểu học. Biết cách kể miệng về một sự việc của bản thân.