Ngữ Văn 6 Bài 14

Kết quả cần đạt Nhớ nội dung và hiểu ý nghĩa của truyện Con hổ có nghĩa, qua đó hiểu phần nào cách viết truyện thời trung đại. Củng cố và nâng cao một bước kiến thức về động từ đã học ở bậc Tiểu học. Hiểu cụm động từ là gì và nắm được cấu tạo của cụm động từ.