Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)

Ghi nhớ Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy vừa giải thích nguồn gốc của bánh chưng, bánh giầy, vừa phản ánh thành tự văn minh nông nghiệp ở buổi đầu dựng nước với thái độ đề cao lao động, đề cao nghề nông và thể hiện sự thờ kính Trời, Đất, tổ tiên của nhân dân ta. Truyện có nhiều chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho truyện dân gian (nhân vật chính - Lang Liêu - trải qua cuộc thi tài, được thần giúp đỡ và được nối ngôi vua).