Ngữ Văn 7 Bài 1

Kết quả cần đạt Cảm nhận và thấm thía những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng của cha mẹ đối với con cái ; thấy được ý nghĩa lớn lao của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người. Nắm được cấu tạo và ý nghĩa của các loại từ ghép. Hiểu rõ về liên kết văn bản, một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản,