Ngữ Văn 7 Bài 26

Kết quả cần đạt Hiểu được nội dung phê phán hiện thực, tấm lòng nhân đạo của tác giả và những thành công nghệ thuật trong truyện ngắn Sống chết mặc bay. Bước đầu nắm được cách làm một bài văn lập luận giải thích. Vận dụng được những hiểu biết chung về cách làm bài văn giải thích vào việc giải thích một vấn đề xã hội và văn học đơn giản, gần gũi.