Ngữ Văn 7 Bài 27

Kết quả cần đạt Hiểu được giá trị của tác phẩm Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu trong việc khắc họa một cách rất sắc nét hai nhân vật với hai tính cách, đại diện cho hai lực lượng xã hội hoàn toàn đối lập nhau trên đất nước ta thời thuộc Pháp. Nắm được cách dùng cụm C - V để mở rộng câu. Rèn luyện kĩ năng trình bày miệng về một vấn đề xã hội và văn học.