Ngữ Văn 7 Bài 28

Kết quả cần đạt Thấy được vẻ đẹp của một sinh hoạt văn hóa ở cố đô Huế, một vùng dan ca phong phú về nội dung, giàu có về làn điệu và những con người rất đỗi tài hoa. Hiểu thế nào là phép liệt kê, tác dụng của phép liệt kê, các kiểu liệt kê thường gặp. Đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của bài tập làm văn số 6 theo yêu cầu của bài văn lập luận giải thích.