Ngữ Văn 7 Bài 34

Tiếp tục làm các dạng bài tập khắc phục những lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương như ở học kì I. 1. Đối với các tỉnh miền Bắc Viết đúng tiếng có các phụ âm đầu dễ mắc lỗi, ví dụ : tr / ch ; s / x ; r / d ; l / n. 2. Đới với các tỉnh miền Trung, miền Nam a) Viết đúng tiếng có các phụ âm cuối dễ mắc lỗi, ví dụ : c / t ; n / ng.