Ngữ Văn 7 Bài 4

Kết quả cần đạt Nắm được nội dung, ý nghĩa và một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu (hình ảnh, ngôn ngữ) của những bài ca dao thuộc chủ đề than thân và chủ đề châm biếm trong bài học. Nắm được khái niệm đại từ, ý nghĩa của đại từ ; có ý thức sử dụng đại từ hợp với tình huống giao tiếp. Nâng cao thêm một bước khả năng tạo lập một văn bản thông thường và đơn giản.