Ngữ Văn 7 Bài 9

Kết quả cần đạt Cảm thụ được vẻ đẹp thiên nhiên mà Lí Bạch miêu tả qua bài thơ Xa ngắm thác núi Lư, bước đầu nhận biết mối quan hệ gắn bó giữa tình và cảnh trong thơ cổ. Củng cố và nâng cao kiến thức về từ đồng nghĩa, các loại từ đồng nghĩa ; nâng cao kĩ năng dùng từ đồng nghĩa đã học ở bậc Tiểu học. Nắm được các cách lập ý đa dạng của bài văn biểu cảm.