Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt). Rèn luyện chính tả

Tiếp tục làm các dạng bài tập khắc phục những lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương như ở học kì I. 1. Đối với các tỉnh miền Bắc Viết đúng tiếng có các phụ âm đầu dễ mắc lỗi, ví dụ : tr / ch ; s / x ; r / d ; l / n. 2. Đới với các tỉnh miền Trung, miền Nam a) Viết đúng tiếng có các phụ âm cuối dễ mắc lỗi, ví dụ : c / t ; n / ng.