Ngữ Văn 8 Bài 10

Kết quả cần đạt Củng cố, hệ thống hóa kiến thức về các văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại đã học. Thấy được ý nghĩa bảo vệ môi trường hết sức to lớn của hành động tưởng chừng như rất bình thường : "Một ngày không dùng bao bì ni lông". Hiểu được thế nào là nói giảm nói tránh ; biết sử dụng cách nói giảm nói tránh trong những trường hợp cần thiết. Biết kể trước tập thể một cách rõ ràng, gãy gọn, sinh động một câu chuyện có kết hợp với miêu tả và biểu cảm, qua đó ôn tập về ngôi kể.