Ngữ Văn 9 Bài 1

Kết quả cần đạt Thấy được những vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh - sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, vĩ đại và bình dị - để càng thêm kính yêu Bác, tự nguyện học tập theo gương Bác. Nắm được các phương châm hội thoại về lượng và về chất để vận dụng trong giao tiếp. Biết sử dụng mốt số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.