Ngữ Văn 9 Bài 14

Kết quả cần đạt Cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của các nhân vật trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, nhất là nhân vật anh thanh niên. Từ đó thấy hiểu tư tưởng của tác phẩm : công việc đem lại ý nghĩa trong cuộc sống và niềm vui cho con người, dù trong hoàn cảnh đơn độc. Phân tích được những điểm đặc sắc trong nghệ thuật truyện : xây dựng tình huống, miêu tả nhân vật từ nhiều điểm nhìn, kết hợp với tự sự và trữ tình. Củng cố một số nội dung của phần Tiếng Việt đã học ở học kì I : các phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.