Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh

Đề 1. Cây lúa Việt Nam. Đề 2. Cây ở quê em. (Đây là dạng đề chưa hoàn tất, dành để giáo viên và học sinh lựa chọn, bổ sung. Nên chọn đối tượng thuyết minh cụ thể cho sát với thực tế địa phương.) Đề 3. Một loài động vật hay vật nuôi ở quê em.