Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

Đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trườn cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Đề 2. Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày. Đề 3. Kể lại một trận chiến đấu ác liệt mà em đã đọc, đã nghe kể hoặc đã xem trên màn ảnh.