Nội dung giảm tải – Môn Giáo dục công dân 6 năm học 2015 - 2016 học kì 1

Câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc) Không yêu cầu HS trả lời -.Củng cố lại nội dung kiến thức .

- Câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc) Không yêu cầu HS trả lời -.Củng cố lại nội dung kiến thức .

- Nội dung mục a,bphần “Nội dung bài học’’- Dạy các biểu hiện của lịch sự, tế nhị

- Bài tập a phần bài tập . Không yêu cầu HS trả lời Củng cố lại nội dung kiến thức .

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 220Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Nội dung giảm tải – Môn Giáo dục công dân 6 năm học 2015 - 2016 học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG GIẢM TẢI – MÔN GDCD 6.
Năm học 2015 - 2016
HỌC KÌ 1.	
 KHỐI 6
TUẦN CM
TIẾT
TÊN BÀI DẠY THEO PPCT
CHỈ ĐẠO GIẢM TẢI CỦA BỘ GD
NỘI DUNG THỰC TẠI ĐƠN VỊ 
2+3
2+3
2 - Siêng năng, kiên trì
Câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc) Không yêu cầu HS trả lời
-.Củng cố lại nội dung kiến thức .
5
5
4 - Lễ độ 
- Câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc) Không yêu cầu HS trả lời
-.Củng cố lại nội dung kiến thức .
11
11
9 - Lịch sự ,tế nhị 
- Nội dung mục a,bphần “Nội dung bài học’’- Dạy các biểu hiện của lịch sự, tế nhị
- Bài tập a phần bài tập . Không yêu cầu HS trả lời
Củng cố lại nội dung kiến thức .
12 +13
12 +13
10 - Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội 
- Nội dung a,b,c phần “Nội dung bài học ”
 - Chỉ cần nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.
-Củng cố lại nội dung kiến thức trong tâm . 
14 +15
14 +15
11- Mục đích học tập của học sinh
- Bài tập d phần bài tập.- Không yêu cầu HS làm
-Chú trọng hướng dẫn làm các bài tập còn lại .
HỌC KÌ 2
21 +22
21 +22
13 – Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Tình huống 2 phần tình huống - Không dạy .-Đọc thêm .
- Bài tập b phần bài tập.- Không yêu cầu HS làm
-Nắm ý chính để củng cố kiến thức .
-Xoáy sâu các bài tập còn lại .
23 +24
23 +24
14 - Thực hiện trật tự ,an toàn giao thông 
- Bảng thống kê tình hình tai nạn giao thông.
- Nội dung “Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn” phần nội dung bài học- Đọc thêm:Nắm ý chính.
- Cập nhật số liệu mới ,sưu tầm một số biển báo giao thông.
-Dành thời lượng cho nội dung trọng tâm của bài .
NỘI DUNG GIẢM TẢI – MÔN GDCD 7.
Năm học 2015 - 2016
HỌC KÌ 1.
KHỐI 7
TUẦN CM
TIẾT
TÊN BÀI DẠY THEO PPCT
CHỈ ĐẠO GIẢM TẢI CỦA BỘ GD
NỘI DUNG THỰC TẠI ĐƠN VỊ 
3
3
3 - Tự trọng 
- Câu hỏi gợi ý b phần Truyện đọc.Không yêu cầu HS trả lời
Chý ý củng cố khắc sâu thêm kiến thức.
4
4
4 - Đạo đức và kỉ luật 
- Cả bài. -Chuyển sang hoạt động ngoại khóa.
- Ôn tập . 
5+6
5+6
5 - Yêu thương con người 
- Câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc .Không yêu cầu HS trả lời
Chý ý củng cố khắc sâu thêm kiến thức.
8
8
7 - Đoàn kết ,tương trợ
- Câu hỏi gợi ý c phần Truyện đọc . Không yêu cầu HS trả lời
Chý ý củng cố khắc sâu thêm kiến thức.
HỌC KÌ 2
22+23
22+23
14 - Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Phần Thông tin ,sự kiện. - Cập nhật số liệu mới .
- Cập nhật số liệu mới nhất hiện nay.
24+25
24+25
15 - Bảo vệ di sản văn hóa 
- Câu hỏi gợi ý e Phần quan sát ảnh. - Không yêu cầu HS trả lời.
- Bài tập a- Không yêu cầu HS làm.
Dành thời lượng cho nội dung trọng tâm của bài .
27+28
27+28
16 - Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo 
- Câu hỏi gợi ý b,d,đ Phần Thông tin, sự kiện - Không yêu cầu HS trả lời .
Dành thời lượng cho nội dung trọng tâm của bài .
29+30
29+30
17 - Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Thông tin 2 Phần thông tin ,sự kiện. - Đọc thêm :Nắm ý chính
- Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước. - Đọc thêm :Nắm ý chính 
- Câu hỏi gợi ý b,c,d,đ,Phần Sơ đồ phân cấp Bộ máy nhà nước. - Không yêu cầu HS trả lời
- Câu hỏi gợi ý b sau sơ đồ phân công bộ máy nhà nước. . Chuyển sang tìm hiểu chức danh và vị trí của công chức trong bộ máy nhà nước ở địa phương.
- Bài tập b,c đ Không yêu cầu HS làm.
Dành thời lượng cho nội dung trọng tâm của bài .
-Củng cố khắc sâu thêm kiến thức .
NỘI DUNG GIẢM TẢI – MÔN GDCD 8.
Năm học 2015 - 2016
HỌC KÌ 1
KHỐI 8
TUẦN CM
TIẾT
TÊN BÀI DẠY THEO PPCT
CHỈ ĐẠO GIẢM TẢI CỦA BỘ GD
NỘI DUNG THỰC TẠI ĐƠN VỊ 
2
2
2 - Liêm khiết ..
- Câu hỏi gợi ý b phần đặt vấn đề- Không yêu cầu HS trả lời.
. Dành thời lượng cho nội dung trọng tâm của bài .
7
7
7 - Tích cực tham gia các hoạt động chính trị -xã hội .
- Cả bài :Nắm ý chính .- Chuyển sang hoạt động ngoại khóa.
-Ôn tập.
NỘI DUNG GIẢM TẢI – MÔN GDCD 9.
Năm học 2015 - 2016
HỌC KÌ 1
KHỐI 9
TUẦN CM
TIẾT
TÊN BÀI DẠY THEO PPCT
CHỈ ĐẠO GIẢM TẢI CỦA BỘ GD
NỘI DUNG THỰC TẠI ĐƠN VỊ 
3
3
3 - Dân chủ và kỉ luật
- Câu hỏi gợi ý b phần đặt vấn đề. - Không yêu cầu HS trả lời
- Bài tập 3- Không yêu cầu HS làm
Dành thời lượng cho nội dung trọng tâm của bài 
Củng cố khắc sâu thêm kiến thức
4
4
4 - Bảo vệ hòa bình 
- Mục 3 phần nội dung bài học - Đọc thêm :Nắm ý chính.(bổ sung câu hỏi ) .
Dành thời lượng cho nội dung trọng tâm của bài .
12
12
9 - Làm việc có năng suất chất lượng ,hiệu quả
- Câu hỏi gợi ý a phần đặt vấn đề . - Không yêu cầu HS trả lời .
Dành thời lượng cho nội dung trọng tâm của bài .
13+14
13+14
10 - Lí tưởng sống của thanh niên
Cả bài -Chuyển sang hoạt động ngoại khóa.
ôn tập.
HỌC KÌ 2
19+20
19+20
11 - Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước
- Cả bài -Chuyển sang hoạt động ngoại khóa
ôn tập . 
24+25
24+25
14 -Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
- Bài tập 4 - Không yêu cầu HS làm
. Củng cố khắc sâu thêm kiến thức
29+30
29+30
16 - Quyền tham gia quản lí nhà nước ,quản lí xã hội của công dân
- Bài tập 4- Không yêu cầu HS làm
- Bài tập 6- Không yêu cầu HS làm
Củng cố khắc sâu thêm kiến thức
Củng cố khắc sâu thêm kiến thức
 Suối ngô, ngày 20tháng. 9 . năm 2015
 TỔ TRƯỞNG GVBM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docnoi_dung_giam_tai.doc