Nội dung thi giáo viên dạy giỏi môn Tin cấp huyện năm học 2015 - 2016

 Vòng 1:

 + Kiểm tra kiến thức (10 điểm – GV phải đạt ≥7 điểm): GV thi lập trình Pascal (dự tính lập trình ngay trên máy tính). GV chú ý đến nội dung kiến thức bồi dưỡng HSG cấp huyện (nội dung bồi dưỡng HSG cấp huyện - tôi đã gửi về trường; Phần này sẽ chiếm 50-60% đề) + các bài lập trình Pascal nâng cao khác (40-50%). Thời gian làm bài 150ph.

 + SKKN (10 điểm). GV nộp SKKN mới hoặc có thể bảo lưu SKKN đạt loại B trể lên ở cấp huyện năm học 2014-2015.

 Vòng 2 (20điểm - GV phải đạt ít nhất 01 tiết Khá + 01 tiết Giỏi): Dạy 2 tiết trên lớp(1 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành). Nội dung dạy: lớp 6,7,8,9.

Các nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn thi GVDG năm học 2015-2016 đã gửi về trường.

Chúc thầy cô sức khỏe và thành công!

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 443Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Nội dung thi giáo viên dạy giỏi môn Tin cấp huyện năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG THI GVDG MÔN TIN CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2015-2016
Ø Vòng 1:
	+ Kiểm tra kiến thức (10 điểm – GV phải đạt ≥7 điểm): GV thi lập trình Pascal (dự tính lập trình ngay trên máy tính). GV chú ý đến nội dung kiến thức bồi dưỡng HSG cấp huyện (nội dung bồi dưỡng HSG cấp huyện - tôi đã gửi về trường; Phần này sẽ chiếm 50-60% đề) + các bài lập trình Pascal nâng cao khác (40-50%). Thời gian làm bài 150ph.
	+ SKKN (10 điểm). GV nộp SKKN mới hoặc có thể bảo lưu SKKN đạt loại B trể lên ở cấp huyện năm học 2014-2015.
Ø Vòng 2 (20điểm - GV phải đạt ít nhất 01 tiết Khá + 01 tiết Giỏi): Dạy 2 tiết trên lớp(1 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành). Nội dung dạy: lớp 6,7,8,9.
Các nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn thi GVDG năm học 2015-2016 đã gửi về trường.
Chúc thầy cô sức khỏe và thành công!

Tài liệu đính kèm:

  • docNoi_dung_thi_gvdg_cap_huyen_mon_tin_2015_2016.doc