Ôn tập hình học Lớp 6 học kì II - Trần Thị Anh

a/. Vẽ đoạn thẳng AB không cắt đoạn MN nhưng đường thẳng AB cắt đoạn thẳng MN.

b/. Vẽ đường thẳng AB cắt đoạn MN đồng thời đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB.

 

ppt 13 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 461Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập hình học Lớp 6 học kì II - Trần Thị Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn tập hình học lớp 6 học kì IIRèn luyện và phát triển kĩ năng vẽ hìnhNgười thực hiện :Traàn Thi AnhDạng 1 : Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lờib/. Vẽ 2 đường thẳng a, b cắt nhau tại A. Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng b tại B và cắt đường thẳng a tại C.Bài 1 :a/. Vẽ M là giao điểm của 2 đường thẳng a, bGiảia/. Vẽ M là giao điểm của 2 đường thẳng a, babMDạng 1 : Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lờib/. Vẽ 2 đường thẳng a, b cắt nhau tại A. Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng b tại B và cắt đường thẳng a tại C.Bài 1 :a/. Vẽ M là giao điểm của 2 đường thẳng a, bGiảib/. Vẽ 2 đường thẳng a, b cắt nhau tại A. Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng b tại B và cắt đường thẳng a tại C.abACcBDạng 1 : Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lờia/. Vẽ đoạn thẳng AB không cắt đoạn MN nhưng đường thẳng AB cắt đoạn thẳng MN.b/. Vẽ đường thẳng AB cắt đoạn MN đồng thời đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB.Bài 2 :Giảia/. Vẽ đoạn thẳng AB không cắt đoạn MN nhưng đường thẳng AB cắt đoạn thẳng MN.ABMNDạng 1 : Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lờia/. Vẽ đoạn thẳng AB không cắt đoạn MN nhưng đường thẳng AB cắt đoạn thẳng MN.b/. Vẽ đường thẳng AB cắt đoạn MN đồng thời đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB.Bài 2 :Giảib/. Vẽ đường thẳng AB cắt đoạn MN đồng thời đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB.ABMNCho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đường thẳng d cắt cả 3 đoạn thẳng AB, BC, AC.Bài 3 :Dạng 1 : Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lờiGiảiTrường hợp 1: Đường thẳng d đi qua đỉnh A và cắt cạnh BCTrường hợp 2: Đường thẳng d đi qua đỉnh B và cắt cạnh ACABCdABCdCho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đường thẳng d cắt cả 3 đoạn thẳng AB, BC, AC.Bài 3 :Dạng 1 : Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lờiGiảiTrường hợp 3: Đường thẳng d đi qua đỉnh C và cắt cạnh ABABCdLuyện tập: a/. Điểm N nằm giữa A và B, điểm N nằm giữa M và B.	 b/. Điểm B nằm giữa A và N, điểm M nằm giữa A và B.Dạng 2 : Xem hình vẽ và trả lời câu hỏi a/. Điểm E nằm giữa 2 điểm nào ?Xem hình vẽ và trả lời câu hỏi Bài 1 :b/. Điểm B nằm giữa 2 điểm nào ?c/. Điểm D nằm giữa 2 điểm nào ?Điểm E nằm giữa 2 điểm D, Fvà nằm giữa 2 điểm B, CĐiểm B nằm giữa 2 điểm A, FĐiểm D nằm giữa 2 điểm A, CDạng 2 : Xem hình vẽ và trả lời câu hỏi Xem hình vẽ và trả lời câu hỏi Bài 2 :a/. Điểm nằm giữa 2 điểm A và C ?b/. Điểm nằm giữa 2 điểm B và C ?c/. Điểm nằm giữa 2 điểm B và N ?d/. Điểm nằm giữa 2 điểm A và M ?e/. Điểm nằm giữa 2 điểm A và B ? Là điểm N Là điểm M Là điểm I Là điểm I Không có điểm nào. Dạng 2 : Xem hình vẽ và trả lời câu hỏi Xem hình vẽ và trả lời câu hỏi Bài 3 :b/. Trong 2 tia Ox, Oy tia nào cắt đoạn thẳng AB ?a/. Đường thẳng xy có cắt đoạn thẳng AB không ?Đường thẳng xy cắt đoạn thẳng AB tại I Tia Oy cắt đoạn thẳng AB tại I Dạng 2 : Xem hình vẽ và trả lời câu hỏi Xem hình vẽ và trả lời câu hỏi Bài 4 :Hình 1 Hình 2 Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Tia ON nằm giữa 2 tia OM, OP Dạng 3 : Vẽ hình theo dữ liệu cho trước Bài 2: Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O.	a/. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy, sao cho OA = OC = 3cm	b/. Lấy điểm B thuộc tia Ot, điểm D thuộc tia Oz, sao cho OB = 2cm ; OD = 2 OB.Bài 1 : Cho đoạn thẳng AB dài 4cm.	a/. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.	b/. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cmGIỜ HỌC KẾT THÚCVỀ NHÀ CÁC EM ÔN TẬP THẬT TỐT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptÔn tập phần hình học chương II -Trần Thị Anh.ppt